Course syllabus P2 - Practical Training II for ZKR (FH - WS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: P2
Course title in language of instruction: Praktika II pro ZKR
Course title in Czech: Practical Training II for ZKR
Course title in English: Practical Training II for ZKR
Mode of completion and number of credits: Exam (7 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 0/8 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: bachelor
Semester: WS 2017/2018
Name of lecturer: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (instructor)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor, tutor)
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D. (instructor)
Prerequisites: none
 
Aims of the course:
The aim of the course is to make students acquainted with practical methods used by classification of objects of city greenery in term of vegetation elements stability and also by classification of selected landscape section. Partial output presents an elaboration basis for maintenance mode of object of city greenery.
 
Course contents:
1.Tree inventory and assessment of potential of dendrological object (allowance 0/56)
 
a.Classification of vegetation elements
b.Classification of the object of greenery

2.Classification of selected landscape section (allowance 0/56)
 
a.Actual types of vegetation
b.Potential types of vegetation

 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to analyse and synthesize
-ability to organize and plan ahead
-capacity to adapt to new situations
-designing and managing projects
-professional knowledge

Specific competences:
 
-Ability to apply knowledge creation, planting, tending and regeneration of vegetation elements in the landscape
-Ability to synthesize knowledge of biological, technical and technological procedures
-Creating industry-oriented thematic maps

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     practice96 h
Self-study
     elaboration and execution of projects100 h
Total196 h
 
Assessment methods:
Semestral studio task is classified according to the studio rules.The evaluation consists of three critic in Part A and three in the critic part B. In the first criticism is possible to obtain 10 points in the second criticism of 50 points in the 3rd criticism of 40 points. Sum of the points corresponds to the final mark. Minimum number of points for obtaining test is 51-grade E. The maximum number is 91 to 100 points - grade A. Map attachment is on a scale 1:500 in both parts (A, B). Summary sheet with analysis of classification attributes is in part A, classification of green spaces is in part B.
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQEkologické zónování a struktura vegetačních prvků v urbánní osnově územíLednice2001
RQROLOFF, A. et al.Baumpflege: baumbiologische Grundlagen und AnwendungStuttgartUlmer2008978-3-8001-5464-7
RQNEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ, Z. et al.Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky: textová částPrahaAcademia199880-200-0687-7
RQODUM, E P. -- OBRTEL, R. et al.Základy ekologie: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]PrahaAcademia1977
REŠIMEK, P.Hodnocení dřevin a jejich porostů pro pěstební účely v zahradní tvorběLednice2001
REŠIMEK, P.Městská zeleň80-200-0440-82
REMENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
RESbírka historických plánů objektů památek krajinářské architektury": evidenční číslo 1-349 : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]
REŠtefl L. Přístrojové metody hodnocení zdravotního stavu stromu I. - penetrometry. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REŠtefl L. Přístrojové metody hodnocení zdravotního stavu stromu II. - akustické tomografy. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Josef Valášek on 05/19/2017.

Type of output: