Sylabus predmetu KLI - Klimatologie (ZF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KLI
Název předmětu česky:
Klimatologie
Název předmětu anglicky:
Climatology
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty interpretaci a zpracování meteorologických a klimatologických dat. Podnebí Země, České republiky. Seznámit a naučit studenty základy synoptické meteorologie. Objasnit mezoklima měst, kryptoklima. Ovládat hodnocení imisních poměrů. Sestavit bioklimatologická hodnocení a posudky.
 
Obsah předmětu:
1.
Klimatický systém (dotace 2/1)
 
a.
faktory prostředí
b.
síť meteorologických stanic
c.
meteorologické družice
d.radary a aerologická měření
e.
meteorologické termíny

2.Stratifikace atmosféry (dotace 2/1)
 
a.vzduch a keho složení
b.
příměsy
c.
atmosféra a její vrstvy
d.
ozonosféra

3.
radiační a energetická bilance (dotace 6/3)
 
a.sluneční záření, jeho formy a složky
b.
krátkovlnná a dlouhovlnná bilance
c.toky energie
d.skleníkový efekt, globální oteplování

4.
Meteorologické prvky (dotace 8/4)
 
a.
teplota a vlhkost vzduchu
b.
evpotranspirace
c.
hydrometeory a oblaka
d.
tlak a vítr
e.
bioklimatologický význam meteorologických prvků

5.Cirkulace atmosféry (dotace 4/2)
 
a.
primární, sekundární a terciální
b.
vzduchové hmoty
c.
tlakové útvary

6.Synoptická meteorologie (dotace 2/1)
 
a.
cyklóna a anticyklóna
b.
atmosférické fronty
c.
předpověď počasí

7.
Klimatologie (dotace 4/2)
 
a.
klima světa
b.
klima Evropy
c.
klima ČR

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
seminář
14 h
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování protokolů18 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
kombinovaná zkouška skládající se z písemného testu, jehož složení opravňuje studenta k účasti na ústní části zkoušky. Ta je vedena formou dialogu, kdy student odpovídá na tři otázky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ROŽNOVSKÝ, J. Bioklimatologie. MZLU v Brně, 1998. 155 s. ISBN 80-7157-291-8.
MAVI, H S. -- TUPPER, G J. Agrometeorology : principles and applications of climate studies in agriculture. New York: Food Products Press, 2004. 364 s. ISBN 1-56022-972-1.

Doporučená:
TOLASZ, R. a kol. Atlas podnebí Česka = Climate atlas of Czechia. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav ;, 2007. 255 s. ISBN 978-80-86690-26-1.
BRÁZDIL, R. -- KIRCHNER, K. a kol. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku = Selected natural extremes and their impacts in Moravia and Silesia. 1. vyd. Ostrava: Masarykova univerzita ;, 2007. 431 s. ISBN 978-80-210-4173-8.
GRIFFITHS, J F. Handbook of Agricultural Meteorology. Nex York: Oxford University Press, 1994. 320 s. ISBN 0-19-506240-X.
Rožnovský, J. Bioklimatologie MZLU Brno 1998 Skriptum Svoboda, J. Bioklimatologie (návody do cvičení) MZLU Brno 1997 Skriptum

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Valášek dne 19. 5. 2017.

Typ výstupu: