Course syllabus ATB2 - Project Studio of Planting Design and Maintenance II (FH - WS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: ATB2
Course title in language of instruction: Ateliér biotechniky II
Course title in Czech: Project Studio of Planting Design and Maintenance II
Course title in English: Project Studio of Planting Design and Maintenance II
Mode of completion and number of credits: Exam (10 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 0/10 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: bachelor
Semester: WS 2017/2018
Name of lecturer: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. (examiner, instructor)
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (examiner, instructor)
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (examiner, instructor)
Ing. et Ing. Lenka Miksová (instructor, tutor)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (examiner, instructor, supervisor)
Prerequisites: Dendrology III and Floriculture II and Vegetation Establishment and Maintenance II and Planting design I
 
Aims of the course:
Students should be able to develop and defend a project documentation of landscape modifications in particular documentation degrees and to develop project documentation for construction implementation of vegetation treatment.
 
Course contents:
1.Entering the project (allowance 0/10)
2.Documentation for area management (DUR) (allowance 0/30)
 
a.Work on project and individual consultations
b.1st criticism
This topic has been innovated in the frame of the project No.CZ.1.07/2.2.00/15.0122

3.Documentation for building licence (DSP) (allowance 0/40)
 
a.Work on project and individual consultations
b.2nd criticism
This topic has been innovated in the frame of the project No.CZ.1.07/2.2.00/15.0122

4.Documentation for construction implementation (allowance 0/60)
 
a.Work on project and individual consultations
b.Submission of the finished project
c.3rd criticism
This topic has been innovated in the frame of the project No.CZ.1.07/2.2.00/15.0122

 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to analyse and synthesize
-ability to apply knowledge
-ability to comment on performance of others and to self-reflect
-ability to communicate with professionals in different field of study
-ability to create new ideas (creativity)
-ability to make decisions
-ability to organize and plan ahead
-ability to solve problems
-ability to work in interdisciplinary team
-ability to work independently
-capacity to adapt to new situations
-capacity to learn
-designing and managing projects
-ethical commitment
-general knowledge
-interpersonal skills
-leadership skills
-professional knowledge
-quality concept awareness
-resolve to succeed
-skilled at utilizing and processing information
-work in team

Specific competences:
 
-Ability to design
-Ability to develop a planting plan
-Coordination of requirements and options project idea
-Knowledge of establishment and growing of plant elements
-Use of plants variability in space and time

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     project work140 h
Self-study
     preparation for regular assessment40 h
     preparation of presentation10 h
     elaboration and execution of projects90 h
Total280 h
 
Assessment methods:
Exam -- the classification is based on the total number of points obtained during three critiques. At least 51 points out of 100 possible points are required and student must not get 0 points during every critique. Both quality and complexity of the work are evaluated, as well as the form of its presentation and defense. Participation in all consultations and critiques is mandatory.
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQPRAŽANOVÁ, M.Přehled standardních profesních výkonů, dokumentace a oceňování při projektování pozemních staveb či zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentacePrahaČeská komora architektů2008
RELattenberg L. Postindustrial - Duisburg. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
RELattenberg L. Postindustrial - Frintrop. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
RELattenberg L. Postindustrial - Gleisdreieck. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
RELattenberg L. Postindustrial - Nordsternpark. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
RELattenberg L. Postindustrial - Rheinelbe. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
RELattenberg L. Postindustrial - Westpark Bochum. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REMatějka D. Postindustrial - Alter Flugplatz Bonames. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REMatějka D. Postindustrial - Natur - Park Schöneberger Südgelände. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REMatějka D. Postindustrial - nová krajina v průmyslové oblasti Porúří. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REMENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
REPrameny doporučené pro předměty „základy projektování“, „dendrologie I až III“, „květinářství I a II“, „zakládání a údržba I a II“, „použití rostlin I a II“, „zahradně architektonická tvorba I a II“.
RESbírka historických plánů objektů památek krajinářské architektury": evidenční číslo 1-349 : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]
REVyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
REVyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Josef Valášek on 09/22/2017.

Type of output: