Sylabus předmětu ZLREC - Krajinná rekreologie (v AJ) (LDF - ZS 2017/2018)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZLREC
Název předmětu česky:
Krajinná rekreologie (v AJ)
Název předmětu anglicky: Landscape Recreology
Semestr: ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavlína Procházková (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je představit rekreaci jako sociální fenomén, představit klasifikaci rekreace a aktivit provozovaných ve volné krajině. Nedílnou součástí bude například také ukázání vlivu rekreace na životní prostředí - pozitivní a negativní.
 
Obsah předmětu:
1.
Rekreace jako sociální fenomén (dotace 2/1)
2.
Klasifikace rekreačních aktivit realizovaných v krajině, volný čas (dotace 2/1)
3.
Turistický ruch jako forma rekreace, sociální úroveň, zonace cestovního ruchu v ČR (dotace 2/1)
4.
Metody analýz turistického ruchu, SWOT analýza (dotace 2/1)
5.Pozitivní a negativní vliv krajinných prvků na člověka, ionizace, ozón, fytoncidy, trepeny, volatilní látky; alergie a alergenní vegetace (dotace 2/1)
6.Vliv člověka na krajinné prvky - pozitivní a negativní (dotace 2/1)
7.Rekreační stres krajiny, kapacita, akceptovatelný impakt, rekreační potenciál a efekt (dotace 2/1)
8.
Biologické, technické a biotechnické úpravy krajiny pro rekreační využití a terapie (dotace 2/1)
9.
Turistické stezky, naučné stezky, hipostezky, cyklostezky, dětská hřiště (dotace 2/1)
10.
Golfová hřiště, sjezdovky, běžkařské trasy, zpřístupnění krajiny pro handikapované (dotace 2/1)
11.
Ochranná a nápravná opatření proti rekreačním škodám, zakázané činnosti (dotace 2/1)
12.
Kontrola rekreační činnosti, legislativa, organizace v cestovním ruchu a rekreace, EU a národní dotace (dotace 2/1)
13.
Prezentace studentských prací (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
odborná exkurze8 h
příprava na zkoušku
14 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava prezentace14 h
zpracování seminární práce
24 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na cvičeních - účast povinná
odevzdání seminární práce v průběhu semestru - 2 různé seminární práce
obhajoba seminárních prací
závěrečná zkouška (délka cca 2 hodiny, ústní a písemná část)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SEIGNOT, L L. Interior planting : a guide to plantscapes in work and leisure places. Aldershot: Gower, 2000. 384 s. ISBN 0-566-08069-9.
Advertising in Tourism and Leisure. 1. vyd. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. 346 s. ISBN 0-7506-5432-5.
The tourism and leisure industry: shaping the future. New York: Haworth Hospitality Press, 357 s. ISBN 0-7890-2102-1.
Forest recreation. 4. vyd. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 373 s. ISBN 0-88133-714-5.
Kol. Management of recreation and nature based tourism in European forests. 1. vyd. New York: Springer, 2010. 336 s. ISBN 978-3-642-03144-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 8. 2017.

Typ výstupu: