Sylabus předmětu LBOTO - Lesnická botanika obecná (LDF - ZS 2017/2018)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LBOTO
Název předmětu česky:
Lesnická botanika obecná
Název předmětu anglicky:
General Forest Botany with Introduction to Genetics
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Dagmar Jirsová (cvičící)
Ing. Marie Matoušková (cvičící)
Ing. Roman Plichta, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.
Cytologie (dotace 3/2)
 
a.Prokarya a Eukarya
b.Rostlina buňka - buněčná stěna, jádro, plastidy, mitochondrie, atd.
c.
Kompartmentace

2.
Histologie (dotace 3/3)
 
a.Primární a sekundární meristémy, dělení a vývin buňky
b.
Rostliná pletiva, rozdělení pletiv - krycí, základní a vodívá, jejich stavba a funkce

3.
Kořenový systém (dotace 2/2)
 
a.
Primární stavba, vodivá pletiva, primární kůra, rhizodermis
b.
Primární růst, vzrostný vrchol, pericykl, růst postraních kořenů, mykorrhiza

4.
Nadzemní systém - stonek (dotace 1/3)
 
a.
Primární stavba, vzrostný vrchol, vodivý systém
b.
Sekundární stavba - kambium, felogen

5.
List (dotace 1/3)
 
a.Anatomie listu, epidermis, stomata

6.
Fyziologie rostlin (dotace 4/0)
 
a.Fotosyntéza
b.Respirace
c.
Vodní provoz
d.
Minerální výživa, stres

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
42 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
28 h
příprava na zkoušku
28 h
42 h
příprava na průběžný test
28 h
0 h
zpracování protokolů
14 h
0 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je třeba - povinná účast na cvičení, vytvoření protokolů ze cvičení, napsání zápočtového testu na 60 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části. Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň 50 % otázek správně.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
SLABÝ, K. -- KREJČÍ, P. Anatomie a morfologie rostlin: (návody do cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 93 s. ISBN 80-7157-873-8.
LARCHER, W. -- BAUER, V. Fyziologická ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 361 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 8. 2017.

Typ výstupu: