Sylabus předmětu Z-AZE - ZS-Alternative Energy Sources (AF - LS 2016/2017)


     Angličtina          


Kód předmětu:
Z-AZE
Název předmětu česky:
ZS-Alternative Energy Sources
Název předmětu anglicky:
Alternative Energy Sources
Semestr: LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Chovanec (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Robert Rouš (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
0 h
cvičení
6 h
0 h
seminář
24 h0 h
konzultace
2 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
0 h
příprava na zkoušku
22 h
0 h
příprava na průběžný test25 h0 h
příprava prezentace
12 h
0 h
zpracování seminární práce
23 h
0 h
Celkem
140 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MACKAY, D. Sustainable Energy - without the hot air.  [online]. 2009. URL: http://www.withouthotair.com/download.html.
DEMIRBAS, A. Biofuels: securing the planet’s future energy needs. London: Springer, 2009. 336 s. ISBN 978-1-84882-010-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Bc. Alena Hooperová dne 1. 12. 2016.

Typ výstupu: