Sylabus předmětu Z-AZE - ZS-Alternative Energy Sources (AF - LS 2016/2017)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Angličtina          


Kód předmětu: Z-AZE
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: ZS-Alternative Energy Sources
Název anglicky: Alternative Energy Sources
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský
Semestr: LS 2016/2017
Vyučující: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Chovanec (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Robert Rouš (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení6 h0 h
     seminář24 h0 h
     konzultace2 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku22 h0 h
     příprava na průběžný test25 h0 h
     příprava prezentace12 h0 h
     zpracování seminární práce23 h0 h
Celkem140 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMACKAY, D.Sustainable Energy - without the hot air
ZDEMIRBAS, A.Biofuels: securing the planet’s future energy needsLondonSpringer2009978-1-84882-010-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Bc. Alena Hooperová dne 1. 12. 2016.

Typ výstupu: