Sylabus předmětu FJZ1A - Světový jazyk - francouzština začátečníci 1 v AJ (FRRMS - LS 2016/2017)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FJZ1A
Název předmětu česky: Světový jazyk - francouzština začátečníci 1 v AJ
Název předmětu anglicky:
World Language - French in English Beginner Course 1
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu: Mgr. Hamza Messari, PhD.
Garantující ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty základům francouzštiny (L 1-4): osobní zájmena, přítomný čas sloves 1. třídy, nepravidelná slovesa etre, avoir, aller, rod podstatných jmen, určitý a neurčitý člen, předložky, rod u jmen zemíčíslovky 0-69, otázka a zápor.
 
Obsah předmětu:
1.Lekce 1: Les présentations - představování. (dotace 0/6)
 
a.
Zájmena osobní, nepravidelná slovesa "avoir", "être", pravidelná slovesa 1. třídy.
b.
Výslovnost L 1.
c.Slovní zásoba k představování.
d.Text: Dans l'autobus.

2.
Lekce 2: Décrire les gens et les choses - popisování lidí a věcí. (dotace 0/6)
 
a.
Rod podstatných jmen, určitý člen, množné číslo podstatných jmen, shoda přídavných jmen, číslovky 0-10.
b.Výslovnost L 2.
c.
Slovní zásoba k popisu věcí a osob.
d.Text: Dans le hall d'un hôtel.

3.
Lekce 3: Remplir un formulaire - vyplňování dotazníku. (dotace 0/6)
 
a.Neurčitý člen, sloveso "aller": aller en/á/aux..., předložky à/ de ve spojení s určitým členem, rod u jmen zemí, další předložky, číslovky 11 - 19.
b.
Výslovnost L 3.
c.Slovní zásoba k vyplňování formuláře.
d.
Text: Les inscriptions.

4.Lekce 4: Fixer un rendez-vous - sjednávání schůzky. (dotace 0/6)
 
a.
Přítomný čas sloves (futur proche/ futur simple) 2. třídy, tázací věty, zápor, číslovky 20-69, dny v týdnu.
b.
Výslovnost L 4.
c.
Slovní zásoba k tématu schůzka.
d.
Text: Une surprise-party.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
24 h
příprava na zkoušku
10 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test10 h
Celkem
54 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test z lekcí 1 - 4.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Ultimate French: beginner-intermediate. New York: Living Language, 2009. 428 s. ISBN 978-1-4000-0963-3.
STILLMAN, D M. -- GORDON, R. The ultimate French review and practice : mastering French grammar for confident communication. 2. vyd. New York: McGraw-Hill, 2011. 426 s. ISBN 978-0-07-174414-0-.

Doporučená:
PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky. Le français pour vous. Leda, 1994. 376 s. ISBN 80-85927-10-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2016.

Typ výstupu: