Sylabus předmětu BP - Bakalářská práce (AF - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis
Semestr: LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Pavlína Adam, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jozef Balla, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (zkoušející)
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Černý, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Dušková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna (zkoušející)
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Vítězslav Hybler (zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Jandák, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kalousek, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Pavel Klimeš (zkoušející)
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (zkoušející)
Mgr. Patricie Skaláková (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Sláma, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Středa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc. (zkoušející)
Ing. Hana Šulcerová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Toman, CSc. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (zkoušející)
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c. (zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0) (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
práce v terénu
25 h
25 h
odborná praxe
4 h
4 h
konzultace
5 h5 h
projektová práce
5 h
5 h
veřejná prezentace (ústní)1 h
1 h
příprava prezentace
20 h20 h
zpracování protokolů20 h
20 h
zpracování projektů
200 h
200 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce při jejím odevzdání. Odevzdání práce (+ vložení do UIS) a obhajoba
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Doporučená:
Metodika BP a DP - http://www.af.mendelu.cz/cz/studium/bakalarske/zaverecne_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 7. 6. 2017.

Typ výstupu: