Sylabus předmětu MULF - Víceužitkové lesnictví (v AJ) (LDF - LS 2016/2017)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MULF
Název předmětu česky:
Víceužitkové lesnictví (v AJ)
Název předmětu anglicky: Multifunctional Forestry
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům komlexní informace o funkčně integrovaném lesním hospodářství a funkcích lesů v evropském kontextu. Praktické aspekty předmětu jsou zaměřeny na multifunkční lesnictví jednotlivých evropských zemí
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu, fukce lesů, kategorizace, čelenění a hodnocení funkcí lesů. (dotace 6/6)
2.
FAO Global forest resources, assessments I, multifunkční LH ve vybrané evropské zemi (dotace 6/6)
3.FAO Global forest resources, assessments II, multifunkční LH ve vybrané evropské zemi (dotace 6/6)
4.
FAO Global forest resources, assessments II, multifunkční LH ve vybrané evropské zemi (dotace 6/6)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení28 h
kolokvium
8 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
příprava prezentace
14 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška po zápočtu ze cvičení, seminární práce a prezentace na kolokviu předmětu. K zakončení je požadována minimálně 75% úspěšnost.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VYSKOT, I. Ecosystem approach, quanification and evaluation of function of forests. In Valuation of forest goods and services. 2001, s. 66--73. ISBN 80-86461-04-1.
VYSKOT, I. New method of assesment of forest functions. In Management and modelling multifunctional forest enterprise and properties. Sopron: IUFRO, 2002, s. 15--22.
KAŠKOVÁ, M. -- KAŠKOVÁ, M. Design of forest road network in relation to all-society functions of forests. Journal of forest science. 2004. sv. 50, č. 5, s. 243--247. ISSN 1212-4834.
Forest resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan, and New Zealand (industrialized temperate/boreal countries): UN-ECE/FAO contribution to the Global Forest Resources Assessment 2000. New York: United Nations, 2000. 445 s. ISBN 92-1-1167-35-3.

Doporučená:
FAO Global forest resources

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 4. 2017.

Typ výstupu: