Sylabus předmětu RRTVOK - Tvorba a ochrana krajiny (FRRMS - ZS 2016/2017)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: RRTVOK
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Tvorba a ochrana krajiny
Název anglicky: Landscape Design and Protection
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2016/2017
Vyučující: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy regionu
-Hodnotit regionální rozdíly a příležitosti.
-Schopnost orientovat se v nástrojích tvorby a ochrany krajiny v evropské i národní úrovni
-Schopnost udržitelně rozvíjet krajinu ve vztazích na environmentální a regionální rozvoj
-Znalost mimoprodukčních přínosů zemědělství v regionálním rozvoji
-Znalost možností mimoprodukčního přínosu lesů v regionálním rozvoji

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Mgr. Tereza Bártková dne 16. 9. 2016.

Typ výstupu: