Sylabus předmětu TVT-D - Terénní vozidla a traktory (AF - 2016/2017 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
TVT-D
Název předmětu česky: Terénní vozidla a traktory
Název předmětu anglicky:
Operation vehicles and tractors
Semestr: 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o vozidlech určených pro práci a pohyb v terénu. Předmět umožní získat hlubší znalosti základních teorií, funkcí, stavby a provozních vlastností terénních vozidel.Probíraná látka obdahuje teoretické principy uplatňované v pratickém využívání i vývoji nových terénních vozidel. Absolvent získá znalosti o terénních vozidlech, které mu umožní zodpovědnější rozhodování o jejich výběru, nasazení a využití v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Rozdělení terénních vozidel a jejich provozní a ekologické vlastnosti. (dotace 0/0)
2.
Konstrukční řešení podvozků terénních vozidel a traktorů. (dotace 0/0)
3.Silová bilance vozidla v terénu. (dotace 0/0)
4.
Terramechanika - hnací síla a prokluz, limitní zatížení půdy. (dotace 0/0)
5.Tahové a brzdné vlastnosti terénních vozidel. (dotace 0/0)
6.
Tahové charakteristiky, metody měření a vyhodnocení naměřených hodnot. (dotace 0/0)
7.
Standardní a urychlené tahové zkoušky traktorů na válcovém dynamometru. (dotace 0/0)
8.Výkonová bilance terénního vozidla, ztráty a tahová účinnost. (dotace 0/0)
9.
Pásové podvozky terénních vozidel. (dotace 0/0)
10.
Sestavování souprav a metody hodnocení výstupních parametrů. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
konzultace20 h
0 h
projektová práce
60 h0 h
příprava na zkoušku
200 h
0 h
Celkem
280 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Journal of Terramechanics. ISSN 0022-4898.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktorové dopravní soupravy. In: SYROVÝ, O. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. s. 30--40. ISBN 978-80-86726-30-4.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
Einführung in die Ölhydraulik: mit 27 Tafeln sowie 110 Kurzaufgaben mit Lösungshinweisen. 6. vyd. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2008. 299 s. ISBN 978-3-8351-0238-5.
RENIUS, K. Traktoren Technik und ihre Anwendung. München. München: BLV Verlagsgesellschaft, 1987.
RENIUS, T. Traktoren, Wissen fur die Praxis. V erlag Frankfurt: BLV Verlagsgesellchaft Munchen, 2005. 189 s.
GREČENKO, A. Vlastnosti terénních vozidel. 1. vyd. V Praze: Vysoká škola zemědělská, 1994. 118 s. ISBN 80-213-0190-2.

Doporučená:
SEMETKO, J. a kol. Mobilné energetické prostriedky 3: (Traktory a automobily 3). 2. vyd. Bratislava: Priroda, 1986. 453 s. Poľnohospodárska mechanizácia a výstavba - Veda na pomoc poľnohospodárskej veľkovýrobe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 7. 9. 2017.

Typ výstupu: