Sylabus předmětu OSEFP - Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku (PEF - LS 2015/2016)


     Čeština          


Kód předmětu:
OSEFP
Název předmětu česky:
Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku
Název předmětu anglicky:
Specialized Seminary - Business Economy and Finance
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Mgr. Ing. Pavlína Matějová
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Ing. Pavlína Matějová (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Martina Karhánková dne 10. 6. 2016.

Typ výstupu: