Course syllabus MARKR - Marketing (RSZ) (ZF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
MARKR
Název předmětu česky: Marketing (RSZ)
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Patrik Kubát (cvičící, zkoušející)
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
8.00-9.50
ZFAC1 (Led)
Přednáška
Každý týden
56
Úterý10.00-11.50
ZFAC1 (Led)
Cvičení
Každý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingu a se základními principy a postupy v marketingu, které se jim mohou využít mimo studia jak v podnikatelské činnosti, tak také v každodenním životě. Postupně budou probrány základní postupy a nástroje současného marketingu, marketingového výzkumu, marketingových strategií, studia chování spotřebitelů, konkurence, marketingového mixu a marketingového řízení.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní principy a význam marketingu (dotace 6/6) (dotace 6/6)
 
a.
Podnikatelské koncepce
b.
Vývoj a nové trendy v marketingu

2.Marketingové řízení a strategie (dotace 6/6)
 
a.
Prostředí trhu
b.Analýzy trhu, informační systém, marketingový výzkum
c.
Nejčastější strategie, poslání a cíle, marketingový plán

3.
Chování spotřebitelů (dotace 4/4)
 
a.Základní tržní veličiny
b.
Segmentace trhu

4.Marketingové nástroje - MKT MIX (dotace 6/6)
 
a.Produkt, cena
b.
Distribuce, Komunikace
c.
Marketing služeb, mezinárodní a cestovního ruchu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška22 h
cvičení22 h
odborná exkurze
2 h
konzultace
2 h
projektová práce20 h
příprava prezentace
20 h
zpracování projektů
40 h
Celkem
128 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání a prezentace semestrálního projektu, udělení zápočtu dle závěrečné písemného testu, závěrečná ústní zkouška. Splnění bodového hodnocení v limitu minimálně 60% ze všech hodnocených testů a úkolů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ARIELY, D. Jak drahé je zdarma : proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí : iracionální faktory v ekonomice i v životě. 1st vyd. Praha: Práh, 2009. 215 s. ISBN 978-80-7252-239-2.
KELLER, K L. -- KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
SINEK, S. Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. 1st vyd. V Brně: Jan Melvil, 2013. 255 s. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-55-4.
WONG, V. -- SAUNDERS, J. -- KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada, a.s., 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
PELSMACKER, P D. -- GEUENS, M. -- BERGH, J V D. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Type of output: