Sylabus predmetu D-SKOOR - Školkařství okrasných rostlin (ZF - 2019/2020 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
D-SKOOR
Název předmětu česky:
Školkařství okrasných rostlin
Název předmětu anglicky: Nursery of Ornamental Plants
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je profilace studentů v oblasti školkařské produkce okrasných rostlin na úrovni doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na zvládnutí množitelských a pěstebních systémů pro jednotlivé skupiny rostlin a to nejen z pohledu pěstitelského, ale i produkčně ekonomického. Zvláštní pozornost je věnována vnitřní a vnější kvalitě výpěstků, s čímž úzce souvisí monitoring a eliminace stresových jevů při produkci. Velmi důležitá je aplikace vědeckých poznatků z oblasti fyziologie rostlin (vodní provoz, výživa, fotosyntéza, pěstební substráty apod.). Studium předpokládá také praktické zvládnutí práce s přístrojovým vybavením pro monitoring stresových jevů při produkci okrasných dřevin ve školce a zvládnutí odborných prací, spojených s monitoringem abiotických faktorů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen zkouškou. Předpokládá se nejen suma odborných a vědeckých znalostí z oblasti školkařské produkce (na úrovni produkčně manažerské), ale také samostatná a logická syntéza poznatků ze základních předmětů typu: fyziologie rostlin, bioklimatologie, výživa rostlin, ochrana rostlin, chemie, ekologie,dendrologie apod. Součástí zkoušky bude i prezentace získaných poznatků z řešení konkrétního praktického úkolu (práce s přístrojovým vybavením).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Kol. Hartmann and Kester''s plant propagation : principles and practices. 7. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. 880 s. ISBN 0-13-679235-9.
KRÜSSMANN, G. -- BEHRENS, V. a kol. Die Baumschule : ein praktisches Handbuch für Anzucht, Vermehrung, Kultur und Absatz der Baumschulpflanzen. 6. vyd. Berlin: Parey Buchverlag, 1997. 982 s. ISBN 3-8263-3048-X.
Physiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of functional groups. 4. vyd. Berlin: Springer, 513 s. ISBN 3-540-43516-6.
ŠEBÁNEK, J. Fyziologie vegetativního množení dřevin = Physiology of vegetative propagation of woody species : monografie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 60 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis =. ISBN 978-80-7375-238-5.
Nursery management: administration and culture. 4. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. 530 s. ISBN 0-13-857996-2.
Growing media: for ornamental plants and turf. 4. vyd. Sydney: University of New South Wales Press, 2010. 551 s. ISBN 978-1-74223-082-5.
Natural growth inhibitors and phytohormones in plants and environment. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 323 s. ISBN 1-4020-1069-9.
OBDRŽÁLEK, J. -- PINC, M. Vegetativní množení listnatých dřevin: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1997. 118 s. ISBN 80-85116-13-8.

Doporučená:
WALTER, V. Rozmnožování okrasných stromů a keřů. 3. vyd. Praha: Brázda, 2011. 310 s. ISBN 978-80-209-0385-3.
PROCHÁZKA, S. -- KREKULE, J. -- MACHÁČKOVÁ, I. Fyziologie rostlin. Academia , 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2.
Plant roots: growth, activity, and interaction with soils. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. 318 s. ISBN 978-1-4051-1906-1.
The physiology of plants under stress /: soil and biotic factors. New York: Wiley, 2000. 683 s. ISBN 0-471-17008-9.
Plant-environment interactions. 3. vyd. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006. 388 s. ISBN 0-84933-727-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 1. 11. 2019.

Typ výstupu: