Course syllabus NTM - Non-Wood Technical Materials (FFWT - WS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Název: Nedřevěné technické materiály
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: ne Nedřevěné materiályStátní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (4 kredity)
 
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
žádné
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v období:    (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 9. 2019.

Type of output: