Sylabus předmětu BSD - Biotičtí škůdci dřeva (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BSD
Název předmětu česky: Biotičtí škůdci dřeva
Název předmětu anglicky:
Biotic Pests of Wood
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jan Baar, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšířit základní poznatky o vlastnostech biologicky degradovaného dřeva s důrazem na schopnost volby vhodného preventivního popř. sanačního postupu, včetně praktických ukázek testů odolnosti dřeva vůči biologickému napadení dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled biotických škůdců degradujících dřevo (dotace 2/0)
2.
Faktory potřebné pro rozvoj dřevokazných škůdců (dotace 2/0)
3.
Dřevokazný hmyz -- tesařík krovový (dotace 2/0)
4.
Dřevokazné houby -- dřevomorka domácí (dotace 2/0)
5.Metody identifikace dřevokazných hub (dotace 2/0)
6.Dřevokazní škůdci mimo území ČR -- termiti (dotace 2/0)
7.
Dřevokazní škůdci mimo území ČR -- mořští škůdci (dotace 2/0)
8.Normy pro zkoušení odolnosti vůči dřevokazným houbám -- průběh zkoušek (dotace 2/0)
9.Normy pro zkoušení odolnosti vůči dřevokaznému hmyzu -- průběh zkoušek (dotace 2/0)
10.
Impregnace dřeva biocidními prostředky -- postupy, mechanismy účinku biocidů (dotace 2/0)
11.Impregnace dřeva biocidními prostředky -- vytvoření vlastní zkušební ochranné látky a ověření její účinnosti (dotace 2/0)
12.
Zkoušení trvanlivosti dřeva dle norem -- kultivace mycelia dřevokazných hub (dotace 2/0)
13.
Zkoušení trvanlivosti dřeva dle norem -- vyhodnocení odolnosti vůči dřevokazným houbám (dotace 2/0)
14.Prezentace seminárních prací -- diskuze nad zvolenými tématy (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška18 h5 h
laboratorní práce
10 h
4 h
konzultace
6 h
10 h
příprava prezentace
30 h
0 h
zpracování projektů
0 h
5 h
zpracování seminární práce
20 h
60 h
Celkem84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Získání zápočtu: 80% účast na přednáškách, povinná účast během praktického laboratorního experimentu, ústní prezentace seminární práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REINPRECHT, L. Ochrana dreva. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 453 s. ISBN 978-80-228-1863-6.
RYPÁČEK, V. Biologie dřevokazných hub. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1957. 209 s. Československá akademie věd Sekce biologická.
VYSOKÝ, V. Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví: Stručný souhrn znalostí z dostupné literatury. Ústí nad Labem: Albis international, 1995. 296 s. ISBN 80-901761-1-9.

Doporučená:
EATON, R A. -- HALE, M D C. Wood : decay, pests, and protection. 1. vyd. London: Chapman & Hall, 1993. 546 s. ISBN 0-412-53120-8.
Kol. Recognising wood rot and insect damage in buildings. 3. vyd. Garston: IHS BRE Press, 2003. 126 s. BR ;. ISBN 978-1-86081-603-1.
Timber decay in buildings: the conservation approach to treatment. Abingdon: Spon Press, 2000. 232 s. ISBN 978-0-419-18820-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: