Course syllabus ZAW - Akustika dřeva (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZAW
Název předmětu česky:
Akustika dřeva (v AJ)
Název předmětu anglicky: Acoustics of Wood
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Valentino Cristini (cvičící)
Ginevra Manzo (cvičící)
Ing. Patrik Nop (cvičící)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící)
Ing. Jan Zlámal (cvičící)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Výuka v angličtině, podrobné info v anglickém sylabu, nebo http://wood.mendelu.cz/ml/unod/?q=node/247. Student bude uveden do akustiky zejména akustických vlastností dřeva. Kurz sestává z témat: teorie akustiky, šíření vlny ve dřevě, dynamické a akustické vlastnosti, vnitřní tření a tlumení, experimentální metody, vliv faktorů, aplikace.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do kurzu. Obsah akustiky dřeva. Základy akustiky. (dotace 3/0)
2.
Šíření vln ve dřevě. (dotace 3/0)
3.Dynamické a akustické vlastnosti dřev. Tlumení. (dotace 3/0)
4.
Experiment-frekvenční analýza dřevěného tělesa, log. dekrement tlumení. (dotace 0/3)
5.
Experim. metody popisu akustických vlastností dřeva.Zvuk jako nástroj pro nedestruktivní testování dřeva. (dotace 3/0)
6.Experiment-zjištění rychlosti zvuku ve dřevě, odvození dynamických modulů pružnosti. (dotace 1/2)
7.
Vliv zrání na akust. vl. dřeva; vliv vlhkosti na akust. vl. dřeva. Zlepšování akustických vlastností dřeva. (dotace 3/0)
8.
Opakování, krátký test. Akustickéé emise, základy stavební akustiky, dozvuk. Dřevo, akustika a architektura. (dotace 3/0)
9.
Akustika hudebních nástrojů. (dotace 3/0)
10.Modální analýza, harmonická analýza, akustická analýza pomocí metody konečných prvků. (dotace 0/3)
11.
Experiment -- zjištění vlastních tvarů rezonančnídesky metodou Chladniho obrazců. (dotace 0/3)
12.Dřevo a zvvukově-reprodukční systémy. (dotace 3/0)
13.
Seminář. Prezentace seminárních prací. (dotace 0/3)
14.
Akustika a akustické vlastnosti dřeva - opakování. (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
konzultace
8 h
příprava na zkoušku12 h
příprava na průběžný test
4 h
příprava prezentace
6 h
zpracování projektů12 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti si zvolí projekt na určité téma. Po úspěšné obhajobě projektu dostanou zápočet a mohou jít ke zkoušce. Ústní zkouška sestává z diskuse na vybraná témata předmětu. Známkuje se na stupnici A až F (nevyhověl).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BUCUR, V. Acoustics of Wood. Boca Raton: CRC Press, 1995. 284 s. ISBN 0-8493-4801-3.
BADER, R. Computational mechanics of the classical guitar. 1st vyd. Berlin: Springer, 2005. 182 s. ISBN 3-540-25136-7.
BODIG, J. -- JAYNE, B A. Mechanics of Wood and Wood Composites. Malabar: Krieger Publish.Comp., 1993. 21 s. ISBN 0-89464-777-6.
BUCUR, V. Nondestructive characterization and imaging of wood. Berlin: Springer, 2003. 354 s. Springer series in wood science ;. ISBN 3-540-43840-8.
Composite Materials: Mechanical Behavior and Structural Analysis. New York: Springer Verlag, 1998. 645 s. ISBN 0-387-98426-7.
BRÖKER, F. Proceedings of the 14th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood : May 2 - 4, 2005, University of Applied Sciences Eberswalde, Germany. Aachen: Shaker, 2005. 466 s. ISBN 3-8322-3949-9.
FRÝBA, L. Vibration of solids and structures under moving loads. 3rd vyd. Prague: Academia, 1999. 494 s. ISBN 80-200-0715-6.
World Musical Instruments: Musikinstrumente der Welt. 1st vyd. Amsterdam: Pepin Press, 2008. 224 s. ISBN 978-90-5768-116-5.
MECHEL, F. Formulas of Acoustics. Berlin: Springer, 2002. 1175 s.
Wave propagation in viscoelastic and poroelastic continua: a boundary element approach. Berlin [u.a.: Springer, 2001. 170 s. ISBN 3-54041632-3.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method : Basic formulation and linear problems . Volume 1. 4th vyd. London: McGraw-Hill, 1989. 648 s. ISBN 0-07-084174-8.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method : Solid and fluid Mechanics, dynamics and non-linearity . Volume 2. 4th vyd. Berkshire: McGraw-Hill, 1991. 807 s. ISBN 0-07-084175-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Type of output: