Course syllabus MBDK - Materiály na bázi dřeva pro konstrukční účely (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: MBDK
Název v jazyce výuky: Materiály na bázi dřeva pro konstrukční účely
Název česky: Materiály na bázi dřeva pro konstrukční účely
Název anglicky: Wood-based Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Radan Panáček (cvičící)
Ing. et Ing. Tomáš Pipíška (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem výuky předmětu je teoretická a praktická znalost konstrukčnmích materiálů na bázi dřeva. Získání znalostí o používání materiálů na bázi dřeva ve výrobě nábytku a ve stavbách na bázi dřeva
 
Obsah předmětu:
1.Konstrukční principy vrstvených materiálů -- skladba materiálů, symetrie, vztah na fyzikální a mechanické vlastnosti (dotace 2/1)
2.Vrstvené konstrukční materiály -- vodovzdorné, stavební a speciální překližky -- charakteristika, popis, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
3.Jádrové vrstvené materiály -- desky z rostlého dřeva, spárovky, třívrstvé a vícevrstvé masivní desky, CLT -- charakteristika, popis, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
4.Kombinované (složené) vrstvené materiály -- desky Jiko, izolační desky, lehké konstrukční materiály -- charakteristika, popis, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
5.Konstrukční dýhové materiály Parallam, Microllam, Intrallam -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití (dotace 2/1)
6.Vrstvené masivní materiály -- konstrukční materiály BSH, KVH, KLH, nosníky DUO, TRIO -- charakteristika, popis, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
7.Desky WAFERBOARD, desky OSB, desky MFP, desky EUROPLY -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
8.Difuzní desky, desky MDF a HDF -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
9.Sádrotřískové, sádrovláknité desky -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití (dotace 2/1)
10.Cementotřískové, cementovláknité desky -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
11.Vlastní projekt -- návrh výroby výrobku z materiálů na bázi dřeva -- výtěž, posouzení technologičnosti konstrukce, technologické výpočty apod. (dotace 2/1)
12.Fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých typů materiálů na bázi dřeva -- požadavky a návrhové hodnoty, charakteristické hodnoty pro osvědčené typy materiálů. (dotace 2/1)
13.Tepelně-technické, zvukově-izolační vlastnosti jednotlivých typů materiálů na bázi dřeva. Požadavky a návrhové hodnoty, charakteristické hodnoty pro osvědčené typy materiálů v souladu s EC 5 a EN 789, EN 13879 (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Praktická znalost materiálů na bázi dřeva
-Schopnost optimální volby materiálu
-Znalost materiálů na bázi dřeva, jejich vlastností, aplikace a výroby

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška26 h0 h
     cvičení26 h0 h
     seminář0 h16 h
     odborná exkurze8 h8 h
     konzultace10 h30 h
Samostudium
     příprava na zkoušku35 h35 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h16 h
     příprava na průběžný test10 h10 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe5 h5 h
     zpracování projektů10 h10 h
     zpracování seminární práce10 h10 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru, odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva. Část I.: Aglomerované materiályBrnoMZLU Brno2007978-80-7375-034-3
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva. Část I.: Aglomerované materiályBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-034-3
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiály: cvičeníBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-654-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Type of output: