Sylabus předmětu ZOUDI - Zpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrství (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Zpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrství
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. Martin Brabec, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení, konzultace
Ukončení a kredity: zápočet (3 kredity)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy z oblasti zpracování obrazu. Důraz bude kladen na to, aby studenti byli po absolvování předmětu schopni prakticky analyzovat obrazová data z nejrůznějších oblastí vyučovaných na LDF a to zejména ve svých závěrečných pracích (anatomie dřeva, kompozitní materiály na bázi dřeva, biologie, arboristika aj.). Studenti se během předmetu seznámí s několika nástroji obrazové analýzy, důraz však bude kladen na práci v open-source aplikaci ImageJ.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do zpracování obrazu (dotace 0/2)
2.Techniky pořizování obrazových dat (dotace 0/2)
3.Nástroje obrazové analýzy (dotace 0/2)
4.Proces pořízení obrazu (dotace 0/4)
5.Parametry digitálního obrazu (dotace 0/2)
6.Filtrace digitálního obrazu (dotace 0/4)
7.Využití lokálních filtrací ve zpracování obrazu (dotace 0/2)
8.Základy matematické morfologie binárních obrazů (dotace 0/2)
9.Optické měření deformací (dotace 0/2)
10.Využití analýzu obrazu v Dendrochronologii (dotace 0/2)
11.Obrazová analýza v Anatomii dřeva (WinCell) (dotace 0/2)
12.Videoanalýza kinematických jevů (dotace 0/2)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení28 h10 h
     konzultace20 h30 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení14 h22 h
     zpracování protokolů10 h10 h
     zpracování seminární práce12 h12 h
Celkem84 h84 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je ukončen zápočtem skládajícím se ze zpracování seminární práce a zápočtového testu.
Seminární práce bude mít rozsah cca 3 - 5 stran a bude zaměřena na vybranou konkrétní aplikaci zpracování obrazu v průmyslu.
Zápočotvý test bude mít 30 otázek, na některé z nich bude třeba odpovědět ve formě vět, na některé formou zaškrtnutí správné odpovědi.
 
Metody předmětu: Předmět bude sestávat ze cvičení, na kterých bude probíhat jak výuka základní terminologie a teorie, tak zejména praktická výuka.
 
Literatura:
Základní:
LAMARI, L. Assess 2.0 : image analysis software for disease quantification. Saint Paul, MN: The American Phytopathological Society, 2008. 125 s. ISBN 0-89054-394-1-.
Computer imaging: digital image analysis and processing. Boca Raton: Taylor & Francis, 659 s. ISBN 0-8493-2919-1.
GLASBEY, C A. -- HORGAN, G. Image Analysis for the Biological Sciences. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. 11 s. ISBN 0-471-93726-6.
YOO, T S. Insight into images : principles and practice for segmentation, registration, and image analysis. Wellesley: A K Peters, 2004. 393 s. ISBN 1-56881-217-5.
SEUL, M. -- OGORMAN, L. -- SAMMON, M. Practical algorithms for image analysis: description, examples, programs, and projects. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 349 s. ISBN 978-0-521-88411-2.
GONZALEZ, R C. -- EDDINS, S L. Digital image processing using MATLAB. 2. vyd. Upper Saddle River,: McGraw - Hill., 738 s. ISBN 978-0-07-713861-5.
Image correlation for shape, motion and deformation measurements: basic concepts, theory and applications. New York: Springer, 2009. 321 s. ISBN 978-0-387-78746-6.
ALLEN, J H. Mechanics of materials for dummies. Hoboken, NJ: Wiley, 370 s. --For dummies. ISBN 978-0-470-94273-4.
HOLZNER, S. Differential equations for dummies. Hoboken, NJ: Wiley, 336 s. --For dummies. ISBN 978-0-470-17814-0.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2013/2014, LS 2012/2013   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 5. 2019.

Typ výstupu: