Sylabus předmětu OCHD - Ochrana dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Ochrana dřeva
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (4 kredity)
 
Cíl předmětu:
Po absolvování je student schopen na základě dosažených poznatků posoudit způsob poškození dřeva a materiálu na bázi dřeva a následně určit účelnou ochranu. Dále vhodnými potupy eliminovat možnost znehodnocení materiálů na bázi dřeva již během výrobního procesu a následnou úpravou i v období funkčnosti konečného výrobku.
Předmět navazuje na znalosti teoretických předmětů, kterými jsou stavba dřeva, fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, organická a anorganická chemie, včetně chemie dřeva a které jsou potřebné pro pochopení principů degradace a následné ochrany dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ochrany dřeva (dotace 2/1)
2.Abiotické faktory (dotace 2/1)
 
a.atmosférická kororze
b.chemická koroze dřeva (vliv působení tekutin na dřevo)

3.Abiotické faktory (dotace 2/1)
 
a.termodegradace

4.Biotičtí škůdci dřeva - dřevoznehodnocující houby (dotace 2/1)
5.Biotičtí škůdci dřeva - faktory rozvoje dřevoznehodnocujích hub (dotace 2/1)
6.Biotičtí škůdci dřeva - dřevokazný hmyz (dotace 2/1)
7.Biotičtí škůdci dřeva - faktory rozvoje dřevokazného hmyzu (dotace 2/1)
8.Trvanlivost dřeva (dotace 2/1)
9.Fyzikální ochrana dřeva (dotace 2/1)
10.Konstrukční ochrana dřeva (dotace 2/1)
11.Chemická ochrana dřeva (dotace 2/1)
12.Impregnovatelnost a propustnost dřeva (dotace 2/1)
13.Ochranné prostředky na dřevo (dotace 2/1)
14.Shrnutí základních poznatků dosažených v předmětu Ochrana dřeva a jejich praktické využití (dotace 2/1)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení14 h0 h
     odborná exkurze8 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h40 h
     příprava na průběžný test17 h26 h
     příprava prezentace5 h0 h
     zpracování seminární práce15 h30 h
Celkem112 h112 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Absolvování hlavního cvičení.
Získání zápočtu - 80% účast na cvičeních, 2 průběžné testy (účast na testu v daném
termínu povinná, maximální počet bodů 40, nutnost získat minimálně 21 bodů), zpracování naměřených dat ze cvičení do seminární práce a její obhajoba formou prezentace. Zápočet je povinný k připuštění ke zkoušce.
Zkouška - elektronický test v UISu.
 
Metody předmětu: Přednášky, cvičení a seminář s prezentacemi studentských seminárních prací.
 
Literatura:
Základní:
REINPRECHT, L. Ochrana dreva: vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita, 2008. 453 s. ISBN 978-80-228-1863-6.
REINPRECHT, L. Procesy degradácie dreva. 3. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001. 162 s. ISBN 80-228-1070-3.
PTÁČEK, P. Ochrana dřeva. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 95 s. Profi & hobby ;. ISBN 978-80-247-2326-6.
REINPRECHT, L. Dřevěné stavby: konstrukce, ochrana a údržba. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2004. 196 s. ISBN 80-88905-95-8.

Doporučená:
BULIAN, F. -- GRAYSTONE, J A. Wood coatings : theory and practice. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2009. 320 s. ISBN 978-0-08-093160-9.
Building mycology: management of decay and health in buildings. 1. vyd. London: E & FN Spon, 1994. 326 s. ISBN 0-419-19020-1.
Timber decay in buildings: the conservation approach to treatment. Abingdon: Spon Press, 2000. 232 s. ISBN 978-0-419-18820-9.

Studijní plány:
B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Jan Baar, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící)
Ing. Jan Zlámal (cvičící)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: