Sylabus předmětu NMAT - Nauka o materiálu (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NMAT
Název v jazyce výuky: Nauka o materiálu
Název česky: Nauka o materiálu
Název anglicky: Materials Science
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Znalost požadavků na užitné vlastnosti konstrukčních materiálů, znalosti vztahů mezi chemickou konstitucí materiálu, technologií jeho výroby a zpracování, mikrostrukturou a jeho vlastnostmi. Získání dovedností moderních metod inženýrského designu při návrhu materiálu pro konkrétní účel použití v technické praxi. Schopnost výběru vhodného materiálu na základě tvaru funkční části a požadovné funkce, která je od materiálu vyžadována.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu (dotace 2/2)
 
a.Biotika -- co se technik může naučit od přírody
b.Speciální vlákna -- textilie a člověk

2.Základní skupiny materiálů -- kovy a slitiny kovů, keramiky, polymery, skla a kompozity (dotace 4/4)
 
a.Fyzikální podstata pevnosti a tuhosti materiálů
b.Vnitřní stavba anorganických materiálů
c.Výstavbové principy přírodních materiálů -- orientované struktury 1-D, 2-D a 3-D

3.Mechanika konstrukčních materiálů -- pružnost, pevnost a houževnatost, tvrdost; lomové chování materiálů, únava, creep (dotace 2/2)
4.Návrh materiálu a design konstrukčních prvků (dotace 6/6)
5.Struktura, v lastnosti a použití jednotlivých skupin materiálů (dotace 12/12)
 
a.Iontové, kovalentní a kompozitní keramiky
b.Organická, oxidová a neoxidová skla
c.Kovy a slitiny železných a neželezných kovů
d.Polymery a eleastomery
e.Částicové a vláknové kompozity
f.Kompozitní materiály na bázi dřeva -- wood-plastic composites

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Nové technologie a konstrukční materiály při výrobě nábytkových komponentů
-Orientace v problematice designu nábytku
-Orientace v problematice inspirace přírodními strukturami
-Orientace v problematice materiálů na bázi dřeva
-Orientace v problematice ochrany životního prostředí

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     seminář2 h10 h
     konzultace4 h0 h
     projektová práce2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h102 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h0 h
     zpracování projektů20 h0 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
- povinná účast na cvičeních
- povinná účast na přednáškách (min. 80 %)
- závěrečná zkouška (obhajoba seminární práce - hodnocení ano/ne, ústní zkouška v délce 30 min., hodnoceny odpovědi ze tří okruhů - teoretické znalosti, praktické dovednosti, aplikace znalostí a dovedností)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPTÁČEK, L. a kol.Nauka o materiálu I.BrnoCERM80-7204-283-1
ZPTÁČEK, L. a kol.Nauka o materiálu II.BrnoCERM80-7204-248-3
ZPROCHÁZKA, P.Základy mechaniky složených materiálůPrahaAcademia200180-200-0913-2
ZASHBY, M.Materials Selection in Mechanical DesignOxfordElsevier20050-7506-6168-2
ZASHBY, M. -- JOHNSON, K.Materials and Design - The Art and Science of Material Selection in Product DesignOxfordButterworth-Heinemann20020-7506-5554-2
ZASHBY, M F. -- JONES, D R H.Engineering materials : an introduction to microstructures, processing, and design . 2OxfordButterworth Heinemann20010-7506-4019-7
DMÍŠEK, B. -- PTÁČEK, L.Zkoušení materiálu a výrobků bez porušeníPrahaSNTL1973
DCEBON, D. -- ASHBY, M. -- SHERCLIFF, H.Materials - Engineering, Science, Processing and DesignOxfordElsevier20070-7506-8391-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: