Sylabus předmětu SDR - Stavba dřeva (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SDR
Název v jazyce výuky: Stavba dřeva
Název česky: Stavba dřeva
Název anglicky: Wood Anatomy
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Podrobná znalost charakteristik makroskopické, mikroskopické a submikroskopické stavby dřeva, procesů tvorby dřeva a vzniku vad dřeva za současného zvládnutí praktického určování dřev na základě makroskopických a mikroskopických znaků.
 
Obsah předmětu:
1.Základní charakteristiky makroskopické stavby dřeva (dotace 4/10)
 
a.Základní řezy dřevem
b.Znaky makroskopické stavby dřeva
c.Rozdělení dřev do skupin

2.Základy cytologie a histologie (dotace 2/0)
 
a.Struktura rostlinné buňky
b.Rostlinná pletiva
c.Dělení buněk

3.Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
 
a.Základní a doprovodné složky dřeva
b.Základní a doprovodné složky kůry
c.Chemické a polochemické zpracování dřevní suroviny

4.Vznik dřeva (dotace 2/0)
 
a.Vznik dřeva
b.Charakteristika a činnost kambia
c.Mechanismus diferenciace elementů dřeva

5.Struktura zdřevnatělé buněčné stěny anatomických elementů dřeva (dotace 2/0)
 
a.Submikroskopická struktura buněčné stěny
b.Tvorba buněčné stěny
c.Charakteristika jednotlivých vrstev buněčné stěny
d.Ztenčeniny a ztluštěniny buněčných stěn

6.Mikroskopická stavba dřeva (dotace 6/12)
 
a.Mikroskopická stavba dřeva jehličnatých dřevin
b.Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin

7.Mikroskopická stavba kůry a jednoděložných rostlin. (dotace 2/0)
8.Vady surového dříví (dotace 2/2)
9.Reakční dřevo (dotace 2/0)
 
a.Definice reakčního dřeva
b.Odlišnosti v chemickém složení a stavbě reakčního dřeva ve srovnání s normálním dřevem
c.Problematika reakčního dřeva v praxi

10.Juvenilní dřevo (dotace 2/0)
 
a.Definice juvenilního dřeva
b.Rozdíly ve stavbě a vlastnostech juvenilního a normálního dřeva
c.Problematika juvenilního dřeva v praxi

11.Charakteristika vybraných tropických dřev (dotace 2/0)
 
a.Problematika názvosloví a obchodních jmen komerčních dřev
b.Charakteristika významných tropických dřev

12.Opakování makroskopické a mikroskopické stavby dřeva (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na makroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na mikroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat vady dřeva
-Schopnost pracovat s mikroskopem
-Znalost chemického složení dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení24 h40 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 22 bodů)
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- dýhy (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 35 min.
- počet otázek: 50 z toho 3 zásadní musí být bez chyby
- hodnocení: min. 70 %
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřevaBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200280-7157-636-0
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřeva: cvičeníBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199980-7157-400-7
ZVAVRČÍK, H. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty
ZPOŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M.Štruktúra a vlastnosti drevaBratislavaPríroda199380-07-00600-1
ZWAGENFÜHR, R.Dřevo: obrazový lexikonPrahaGrada200280-247-0346-7
DWAGENFÜHR, R.HolzatlasMünchenFachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag20003-446-21390-2
DHOADLEY, R.Identifying Wood : Accurate results with simple toolsNewtownTaunton Press19900-942391-04-7
DBUTTERFIELD, B G. -- MEYLAN, B A.Three-dimensional structure of wood : An Ultrastructural ApproachLondonChapman & Hall19800-412-16320-9
DLARSON, P R.The Vascular Cambium : Development and StructureBerlinSpringer-Verlag19943-540-57165-5
DSCHWEINGRUBER, F H.Anatomie europäischer Hölzer/Anatomy of European woods : Ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und ZwergstrauchhölzerBernVerlag Paul Haupt19903-258-04258-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: