Course syllabus ZDN - Základy designu nábytku (LDF - LS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: ZDN
Název v jazyce výuky: Základy designu nábytku
Název česky: Základy designu nábytku
Název anglicky: Fundamentals of Design Furniture
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: PhDr. Dagmar Koudelková (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními postupy při navrhování nábytku a bytových doplňků. Design nábytku nesmí představovat jen estetickou stránku věci ale i ostatní důležitá hlediska která jsou kladená na jeho funkci,ergonomii, zvolený materiál, technologii atd. Design nábytku musí být vždy v rovnováze mezi tvarem, funkcí a reálnou výrobou daného kusu.
 
Obsah předmětu:
1.Design nábytku (dotace 8/0)
 
a.Požadavky a způsob práce
b.Základní přepoklady pro návrháře - designéra
c.Základní pojmy v navrhování - kompozice, symetrie, proporce, dynamická a statická osa

2.Seznámení se základními kritérii systémové tvorby (dotace 20/0)
 
a.Poznání cílové skupiny
b.Ergonomie
c.Estetika
d.Výzkum a experiment
e.Kvalita, funkčnost a trvanlivost výrobku
f.Systémový proces výroby
g.Individualizace v procesu výroby
h.Skladebnost a jednoduchá montáž
i.Ekonomické hledisko, recyklovanost a likvidace výrobků
j.Ochrana autorských práv
k.Přebírání a uplatňování zkušeností

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v oblasti designu nábytku
-Schopnost uplatnění získaných vědomostí v praxi
-Znalost základní designové tvorby

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku15 h
     příprava na průběžné hodnocení21 h
     příprava prezentace5 h
     zpracování projektů15 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouškou a odevzdáním klauzurních prací zpracovaných v semestru ve formě tištěného portfolia z vypracovaných zadání.
Minimální účast na cvičení je 80%. Zkouška probíhá ústní formou a má tři části (klauzurní práce 40%, průběžné hodnocení 10%, ústní zkouška 50%)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKANICKÁ, L. -- HOLOUŠ, Z.Nábytek Typologie, základy tvorbyPrahaGrada Publishing, a.s.2011978-80-247-3580-1
ZNORMAN, D A.Design pro každý denPrahaDokořán2010978-80-7363-314-1
ZKOTRADYOVÁ, V. et al.Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technologiaV BratislaveSlovenská technická univerzita2009978-80-227-3006-8
DKANICKÁ, L.současné trendy designu nábytku2011ISSN 1801-089X
DKANICKÁ, L.Design nábytku v současném světěBrnoERA 2007978-80-7366-107-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 6. 12. 2019.

Type of output: