Sylabus predmetu TVB - Technical equipment of buildings (FFWT - SS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Course code: TVB
Course title in Czech:
Technical equipment of buildings
Course title in English:
Technical equipment of buildings
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor: Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers: Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (supervisor)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
The goal of the course is to get students acquainted with technology of heating, ventilating, wiring and plumbing. Meaning of the course is to get information about possibilities of heating systems, calculations and rules of thumbs.
 
Course content:
1.Heating (allowance 14/14)
 
a.
energy use for space heating
b.
calculations
c.
CAD use in heating design
d.
SW use in calculations of heating
e.
heating systems sorting
f.radiators
g.
floor heating
h.pumps, fittings, regulations
i.
hot water preparing

2.
Wiring (allowance 8/8)
3.
Plumbing (allowance 6/6)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
28 h
practice
28 h
preparation for exam
24 h
preparation of presentation
12 h
elaboration and execution of projects
20 h
Total112 h
 
Assessment methods:
Credit - elaborating of programs (two reports -- design wiring and heating systems), minimal presence 80%
Exam -- required written part and oral if needed, minimal success rate 70%
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
Kol. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. 1st ed. Praha: GAS, 2001. 1122 p. ISBN 80-86176-81-9.
KLEPÁRNÍK, J. Návrat k vytápění dřevem - náklady na vytápění. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb: odborný časopis s celostátním rozsahem. 2007. v. 11, no. 2, p. 38--40. ISSN 1212-4370.
POČINKOVÁ, M. -- TREUOVÁ, L. Vytápění. 1st ed. Brno: Computer Press, 2011. 151 p. Stavíme. Zařízení budov. ISBN 978-80-251-3329-3.
CIHELKA, J. a kol. Vytápění a větrání. 1st ed. Praha: SNTL, 1969. 610 p. Řada energetické lit.

Recommended:
Pelety: palivo budoucnosti. 1st ed. České Budějovice: Sdružení Harmonie, 2003. 112 p. ISBN 80-239-1956-3.
MORÁVEK, V. Úsporné vytápění bytů.
Vytápění domů a bytů: druhé zcela přepracované vydání. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2004. 100 p. ISBN 80-247-0642-3.
KLEPÁRNÍK, J. Vytápění s využitím automatických kotlů na tuhá paliva. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb: odborný časopis s celostátním rozsahem. 2010. v. 14, no. 4, p. 49. ISSN 1212-4370.
PAPEŽ, K. a kol. Energetické a ekologické systémy budov 2: vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a osvětlení. 1st ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 284 p. ISBN 978-80-01-03622-8.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-TIMS-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction, full-time form, initial period WS 2018/2019
 
Course listed in previous semesters:
SS 2018/2019, SS 2017/2018, SS 2016/2017, SS 2015/2016, SS 2014/2015, WS 2014/2015 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 11/20/2019.

Typ výstupu: