Sylabus predmetu TTL - Engineering and Technology in Forestry (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Čeština          Angličtina          


Course code:
TTL
Course title in Czech:
Engineering and Technology in Forestry
Course title in English:
Engineering and Technology in Forestry
Semester:
2019/2020
Mode of completion and number of credits: Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course: doctor
Course type: optional
Type of delivery:
-- item not defined --
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Extend well beyond the knowledge acquired from studies of the core subjects of theoretical knowledge and practical experience in design, functional principles, technology use, planning, management and evaluation of technical resources in forestry production processes, focusing on mining and transportation activity. Master the principles of choice of optimized extraction and transport technologies that respect the protection of forest ecosystems, the technical parameters of machines and economic acceptability.
 
Course content:
1.
Production processes and production and technical conditions of production processes in forestry. The principle of self-financing forestry and the role of cost optimization for forestry measures in it. (allowance 0/0)
2.
The importance of techniques and technologies specific in forest production. Energy resources in forestry production processes and their management. (allowance 0/0)
3.
The principles of technological preparation of production and its implementation process in forest regeneration. The organization of work in logging activities. (allowance 0/0)
4.
Terrain classification and technology typing. Multiobjective optimization of selection of available technology. Criteria for the selection of mining methods and technology. (allowance 0/0)
5.
Technological quality of wood as a theoretical basis of wood sorting. (allowance 0/0)
6.
The role of forest road network in the process of logging and timber transport. Disclosure of inside stand for different technologies. (allowance 0/0)
7.Skidding. Forest cable systems for skidding. Less common ways of skidding. Helicopter skidding. (allowance 0/0)
8.
Principles of forestry logistics. Optimizing of the transport of timber by road and rail transport machines. (allowance 0/0)
9.
Logging, transport machines, their characteristics, classification and uses. (allowance 0/0)
10.
Machines for wood disintegration. (allowance 0/0)
11.
Storage and protection of wood. Handling timber stocks, their role, machinery and technology. (allowance 0/0)
12.
The negative impacts of technology on the environment and methods for their mitigation. (allowance 0/0)
13.
Earth moving machines and related technologies. (allowance 0/0)
14.
Work safety and hygiene in the operation of forest equipment. Risk management. (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Total0 h0 h
 
Assessment methods:
Test.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendanceCombined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. Technika a technologie v lesnictví. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 324 p. ISBN 80-7157-988-2.
NERUDA, J. a kol. Harvestorové technologie lesní těžby. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 149 p. ISBN 978-80-7375-146-3.
NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VALENTA, J. Analýza faktorů výkonnosti středních harvestorů. In PUCHOVANOVÁ, I. Trendy lesníckej, drevarskej a enviromentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. 1st ed. Zvolen: Tecnická univerzita vo Zvolene, Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky, 2006, p. 156--163. ISBN 80-228-1648-5.
NERUDA, J. -- VALENTA, J. Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemi. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 61 p. Folia Universitas agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. ISBN 80-7157-820-7.
SIMANOV, V. -- KOHOUT, V. Těžba a doprava dříví. 1st ed. Písek: Matice lesnická spol. s r.o., 2004. 411 p. středoškolské učebnice . ISBN 80-86271-14-5.
SKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z. Základy techniky: (cvičení). 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 117 p. ISBN 80-7157-800-2.

Recommended:
HONSA, J. -- NERUDA, J. Analýza poškození výřezů funkčními mechanismy harvestorů. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2007, p. 41--50.
NERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J. Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machines. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 138 p. ISBN 978-80-7375-251-4.
NERUDA, J. -- VALENTA, J. Faktory výkonnosti harvestorových technologií lesní těžby. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 54 p. Folia Universitas agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. ISBN 80-7157-821-5.
Kostroň, L., Lesní těžba a dopravnictví, SZN Praha, 1971, 495 str.
Pernica P., Logistický management, Radix Praha, 1998, ISBN 80-86031-13-6
Petříček, V., Mechanizační prostředky lesnické, SZN Praha, 1984, 288 str.
Rónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
Simanov, V.- Kohout, V., Asanace erozní rýhy, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 10.0 min.
Simanov, V.- Kohout, V., Doprava dříví vrtulníky, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 17.5 min.
Simanov, V., Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě, Skripta VŠZ LF Brno, 1989, 68s.
Simanov, V., Optimalizace těžebních technologií, možnosti, předpoklady, in: skripta PGS "Mechanizace těžebně - výrobního procesu", VŠZ LF v Brně, 1986, s.80-85
Simanov, V., Šetrné soustřeďování dříví, Ministerstvo zemědělství ČR, 1996, 4s.
Simanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 09/11/2019.

Typ výstupu: