Sylabus předmětu PSV - Civil Engineering (FFWT - WS 2009/2010)


     Čeština          Angličtina          


Course code: PSV
Course title in Czech:
Civil Engineering
Course title in English: Civil Engineering
Semester:
WS 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Fulfillment of requirements (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor; master; master continuing
Course type:
optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Course supervising department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture28 h
preparation for regular assessment28 h
elaboration and execution of projects
28 h
Total
84 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Recommended:
DOSEDĚL, A. a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3rd ed. Praha: Sobotáles, 2004. 242 p. ISBN 80-86817-06-7.
NEUFERT, P. -- NEFF, L. Dobrý projekt - Správná stavba : dom - byt - zahrada. Bratislava: Jaga, 1999. 8 p. ISBN 80-88905-28-1.
Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2nd ed. Praha: Consultinvest, 2000. 618 p. ISBN 80-901486-6-2.
BARTOŠ, Z. Lesnické stavby. 2nd ed. Brno: VŠZ, 1993. 192 p. ISBN 80-7157-082-6.
HAVÍŘOVÁ, Z. Lesnické stavby pozemní: cvičení. 1st ed. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 129 p. ISBN 80-7157-091-5.
HANÁK, M. Pozemní stavitelství : cvičení I. 5th ed. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 153 p. ISBN 80-01-02130-0.
Pozemní stavitelství: drobná architektura. 3rd ed. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 82 p. ISBN 80-01-02749-X.
HÁJEK, V. Pozemní stavitelství I.: pro 1.ročník SPŠ stavebních. 4th ed. Praha: Sobotáles, 1999. 150 p. ISBN 80-85920-45-X.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2nd ed. Praha: Sobotáles, 1999. 218 p. ISBN 80-85920-59-X.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství III: pro 3. ročník SPŠ stavebních. 3rd ed. Praha: Sobotáles, 2004. 328 p. ISBN 80-86817-04-0.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství IV: pro 4. ročník SPŠ stavebních. 2nd ed. Praha: Sobotáles, 1996. 197 p. ISBN 80-85920-24-7.
HANÁK, M. Pozemní stavitelství : cvičení II. 1st ed. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 240 p. ISBN 80-01-02619-1.
HÁJEK, P. Konstrukce pozemních staveb 10 : Nosné konstrukce.. I. 2nd ed. Praha: ČVUT Praha, 2000. 260 p. ISBN 80-01-02243-9.
WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 20: Zakládání staveb, Spodní stavba, Dilatace spod. stavby, Hydroizolace spod. stavby, Schodiště a šikmé rampy. 1st ed. Praha: ČVUT Praha, 2001. 364 p. ISBN 80-01-02317-6.
VLČEK, M. -- BENEŠ, P. Poruchy a rekonstrukce staveb : II. Brno: ERA Group, 2005. 129 p. Technická knihovna. ISBN 80-7366-013-X.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Typ výstupu: