Sylabus předmětu PSV - Pozemní stavby (VP) (LDF - ZS 2009/2010)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSV
Název předmětu česky:
Pozemní stavby (VP)
Název předmětu anglicky:
Civil Engineering
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: (Technická a stavební mechanika nebo Státní bakalářská zkouška) a ne (Pozemní stavby nebo nyní Pozemní stavby)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cíl předmětu:
Cílem výuky předmětu je znalost základních pojmů pozemního stavitelství, jednotlivých stavebních dílů konstrukcí a prací v pozemních stavbách, kreslení a čtení stavebních výkresů.

Obsah předmětu:
Problematika jednotlivých stavebních konstrukcí budov se zaměřením na stavby pro bydlení a budovy správní lesních závodů. Navrhování základových konstrukcí, hydroizolace spodní stavby. Konstrukční systémy pozemních staveb. Svislé nosné konstrukce a stropní konstrukce, konstrukce předsazené. Navrhování schodišť -- konstrukční i rozměrové požadavky na řešení. Způsoby zastřešení, konstrukce krovů a klempířské práce. Truhlářské a zámečnické práce, konstrukce podlah, povrchy stěn a stropů. Základní znalosti z oblasti technických zařízení budov. Kreslení jednotlivých výkresů stavební části podle norem.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
příprava na průběžné hodnocení28 h
zpracování projektů
28 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
DOSEDĚL, A. a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. 242 s. ISBN 80-86817-06-7.
NEUFERT, P. -- NEFF, L. Dobrý projekt - Správná stavba : dom - byt - zahrada. Bratislava: Jaga, 1999. 8 s. ISBN 80-88905-28-1.
Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.
BARTOŠ, Z. Lesnické stavby. 2. vyd. Brno: VŠZ, 1993. 192 s. ISBN 80-7157-082-6.
HAVÍŘOVÁ, Z. Lesnické stavby pozemní: cvičení. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 129 s. ISBN 80-7157-091-5.
HANÁK, M. Pozemní stavitelství : cvičení I. 5. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 153 s. ISBN 80-01-02130-0.
Pozemní stavitelství: drobná architektura. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 82 s. ISBN 80-01-02749-X.
HÁJEK, V. Pozemní stavitelství I.: pro 1.ročník SPŠ stavebních. 4. vyd. Praha: Sobotáles, 1999. 150 s. ISBN 80-85920-45-X.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999. 218 s. ISBN 80-85920-59-X.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství III: pro 3. ročník SPŠ stavebních. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. 328 s. ISBN 80-86817-04-0.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství IV: pro 4. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1996. 197 s. ISBN 80-85920-24-7.
HANÁK, M. Pozemní stavitelství : cvičení II. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 240 s. ISBN 80-01-02619-1.
HÁJEK, P. Konstrukce pozemních staveb 10 : Nosné konstrukce.. I. 2. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2000. 260 s. ISBN 80-01-02243-9.
WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 20: Zakládání staveb, Spodní stavba, Dilatace spod. stavby, Hydroizolace spod. stavby, Schodiště a šikmé rampy. 1. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2001. 364 s. ISBN 80-01-02317-6.
VLČEK, M. -- BENEŠ, P. Poruchy a rekonstrukce staveb : II. Brno: ERA Group, 2005. 129 s. Technická knihovna. ISBN 80-7366-013-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 4. 7. 2010.

Typ výstupu: