Sylabus předmětu MVNV - Small Water Reservoirs (FFWT - WS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Course code: MVNV
Course title in Czech:
Small Water Reservoirs
Course title in English:
Small Water Reservoirs
Semester: WS 2020/2021
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
master; master continuing
Course type: required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Course supervising department:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Ing. Jana Marková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
Day
From-tillRoom
Teacher
Entry
Frequency
Capacity
Wednesday
11.00-12.50
B34
Lecture
Every week24
Thursday
9.00-10.50
B514
Seminar
Every week
20
 
Aim of the course and learning outcomes:
design, implementation, maintenance, repair and modernization of small water reservoirs.
Used in the protection and creation of water resources, erosion control, flood control function, breeding fish.
 
Course content:
1.Purpose of small water reservoirs. Geological, hydrological data, geological exploration, creation, stability and safety of dams and buildings, hydro solution, sealing method, sampling and sampling equipment, safety spillways, floodgates, Kbely operating mode (service order), technology and construction technology, providing the dam slopes and the banks of reservoirs, protiabrazní measures Riparian vegetation, MVN efficiency, maintenance and reconstruction, the use of MVN in retention of rain water (development and protection of water resources), retardation of runoff conditions for fish ponds. Related legislation. (allowance 12/12)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
lecture24 h24 h
practice
24 h
0 h
professional educational excursion
16 h0 h
consultation
16 h
46 h
preparation for exam
15 h
20 h
preparation for regular assessment
20 h
20 h
elaboration and execution of projects
25 h
30 h
Total
140 h
140 h
 
Assessment methods:
exam; students must demonstrate the ability to understand the problems, knowledge of basic terminology and definitions of relationships.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendanceCombined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
ČSN 75 2410 (752410) Malé vodní nádrže = Small water reservoirs. 48 p.
ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. Ekologická a vodohospodářská funkce malých vodních nádrží v lesním prostředí. Vodní hospodářství = Water management. 2011. v. 2011, no. 1, p. 39--43. ISSN 1211-0760.
DOLEŽAL, P. a kol. Malé vodní a suché nádrže: TP 1.19 : technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. 1st ed. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 108 p. ISBN 978-80-86364-16-2.
TLAPÁK, V. -- HERYNEK, J. Malé vodní nádrže. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 198 p. ISBN 80-7157-635-2.
HERYNEK, J. -- TLAPÁK, V. Malé vodní nádrže. Brno: MZLU, 2002. 198 p. ISBN 80-7157-635-2.
SYNKOVÁ, J. -- ZLATUŠKA, K. Malé vodní nádrže: cvičení. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 51 p. ISBN 80-7157-672-7.
ŠÁLEK, J. Malé vodní nádrže v zemědělské krajině. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 70 p. ISBN 80-7271-051-6.
VRÁNA, K. -- BERAN, J. Rybníky a účelové nádrže. 2nd ed. Praha: ČVUT, 2005. 150 p. ISBN 80-01-02570-5.
VRÁNA, K. -- BERAN, J. Rybníky a účelové nádrže. 1st ed. Praha: ČVUT, 1998. 150 p. ISBN 80-01-01713-3.
VRÁNA, K. Rybníky a účelové nádrže : Příklady. 2nd ed. Praha: ČVUT, 1998. 91 p. ISBN 80-01-00656-5.
HANÁK, K. -- KUPČÁK, V. -- SKOUPIL, J. -- ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. -- ZUNA, J. Stavby pro plnění funkcí lesa. 1st ed. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2009. 304 p. ISBN 978-80-87093-76-4.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LE-LE Landscape Engineering, full-time form, initial period WS 2019/2020
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 05/25/2020.

Typ výstupu: