Sylabus předmětu SMDS - Stavební hmoty a materiály (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SMDS
Název předmětu česky:
Stavební hmoty a materiály
Název předmětu anglicky: Building Materials
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
OborRočník
Skupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa9.00-10.50B32B-SNBD
B-KRAJN
 
 
 
1
1
1
2
3
 
 
 
 
 
P. KotáskováPřednáška
Každý týden
140
Středa11.00-11.50B36
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
P. Kotásková
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
9.00-9.50
B36
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
P. KotáskováCvičeníKaždý týden
22
Čtvrtek
10.00-10.50
B36B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
3
 
 
 
Cvičení
Každý týden
22
Pátek
7.00-7.50
B36
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
4
 
 
 
Cvičení
Každý týden22
Pátek
8.00-8.50
B36
B-KRAJN
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
CvičeníKaždý týden22
Pátek
11.00-11.50
B36
B-KRAJN
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
CvičeníKaždý týden22
Pátek
12.00-12.50
B36
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
5
 
 
 
P. KotáskováCvičeníKaždý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s tradičními i novodobými stavebními materiály, se kterými se mohou na stavbě setkat, aby byli schopni správně rozhodnout při výběru materiálu pro navrhované konstrukce stavby. Zejména je věnována pozornost fyzikálním a mechanickým vlastnostem hmot a metodám zkoušení.
 
Obsah předmětu:
1.
Požadavky na stavební materiály. Struktura a vlastnosti stavebních látek. (dotace 2/2)
2.Trvanlivost stavebních látek, životnost konstrukcí, degradace materiálů, koroze a ochrana před ní, spolehlivost konstrukcí. (dotace 2/2)
3.Stavební kámen, kamenivo pro stavební účely. Kamenivo hutné, pórovité, těžké, uměle vyrobené z přírodních materiálů nebo průmyslových odpadů. (dotace 2/2)
4.
Pojiva – sádra, vápno vzdušné, hydraulické, cementy, malty, průmyslově vyráběné malty. (dotace 2/2)
5.Beton a železobeton. Druhy betonů. Čerstvý beton. (dotace 2/2)
6.
Technologie betonu. Zvláštní druhy betonů (dotace 2/2)
7.
Kovy, schéma hutní výroby. Litina, ocel betonářská, konstrukční, neželezné kovy. (dotace 2/2)
8.
Keramické výrobky. (dotace 2/2)
9.
Sklo, stavební sklo, skleněná vlákna, kompozitní materiály. (dotace 2/2)
10.
Polymery, rozdělení, vlastnosti, výroba. (dotace 2/2)
11.
Izolační látky. Živice, pryže. Tmely, lepidla. (dotace 2/2)
12.Izolace proti vodě. (dotace 2/2)
13.
Tepelné a zvukově izolační materiály. (dotace 2/2)
14.
Přírodní stavební materiály (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
8 h
laboratorní práce6 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava prezentace14 h
zpracování protokolů
14 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti odevzdají ve třech stanovených termínech spočítané příklady, které během semestru byly zadávány. Ze dvou laboratorních cvičení zpracují protokoly, které následující cvičení odevzdají ke kontrole. V zápočtovém týdnu píší zápočtovou písemku z příkladů. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správně.
Zkouška je písemnou formou. Student odpovídá na 20 otázek z probrané látky. Na vypracování má 60 min. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SVOBODA, L. a kol. Stavební hmoty. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2005. 471 s. ISBN 80-8076-007-1.
ADÁMEK, J. -- KOUKAL, J. -- NOVOTNÝ, B. Stavební materiály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997. 205 s. ISBN 80-214-0631-3.
HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkušebnictví a technologie - cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 100 s. ISBN 978-80-7204-758-1.

Doporučená:
HOŠEK, J. -- PAVLÍKOVÁ, M. -- PAVLÍK, Z. Materiálové inženýrství I. Praha: ČVUT, 2011. 283 s. ISBN 978-80-01-04932-7.
PROCHÁZKA, J. Betonové konstrukce. Praha: ČVUT Praha, 2008. ISBN 978-80-01-04131-4.
CHYBÍK, J. Přírodní stavební materiály. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 268 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2532-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-KRAJN Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-SNBD Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 21. 9. 2020.

Typ výstupu: