Sylabus předmětu ZSDK - Buildings Integration Into the Landscape (FFWT - SS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Course code:
ZSDK
Course title in Czech: Buildings Integration Into the Landscape
Course title in English:
Buildings Integration Into the Landscape
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Fulfillment of requirements (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master; master continuing
Course type:
optional
Type of delivery: usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
Ing. Lenka Gernešová (instructor)
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
The aim of the course is the issue of the integration of the building into the landscape after its completion. It is all about landscaping, finishing the construction and design of vegetation.
 
Course content:
1.
Inclusion of buildings in the countryside - home (allowance 1/1)
2.
Landscaping - stairs, paths (allowance 2/2)
3.
Establishing lawns, hedges (allowance 4/4)
4.
Ornamental ponds, swimming pools, small construction - project integration (allowance 5/5)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
24 h
field work
20 h
preparation for exam
20 h
preparation of presentation20 h
Total
84 h
 
Assessment methods:
Credit - will be awarded based on processing project of integrating the building into the landscape.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
FIALOVÁ, J. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině.  [CD-ROM]. MENDELU v Brně. 2011. ISBN 978-80-7375-478-5.
KRAVKA, M. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 132 p. ISBN 978-80-7375-337-5.
KRAVKA, M. -- MARKOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2009. 113 p. ISBN 978-80-7375-338-2.
ŠLEZINGR, M. -- PELIKÁN, P. Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině - část vodní hospodářství.  Brno. 2010.
ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. 1st ed. Brno: CERM, 2007. 353 p. ISBN 80-7204-403-6.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. 2nd ed. Brno: CERM, 2002. 130 p. ISBN 80-7204-269-6.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 11/20/2019.

Typ výstupu: