Sylabus předmětu VODH - Waste Management (FFWT - SS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Course code:
VODH
Course title in Czech:
Waste Management
Course title in English:
Waste Management
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
master; master continuing
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Course supervising department:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Providing students with an overview of the issues of waste management, with an emphasis on biological methods of waste management, landfill reclamation, knowledge of techniques used in waste management, municipal waste management in the country and preventive techniques. Related topics is the overview of reclamation in the landscape - a focus on the most used forms in the country.
 
Course content:
1.Development issues of waste and waste management. International Convention. Information Systems (allowance 2/2)
2.
Legislation Waste Management (allowance 2/2)
3.
Municipal waste management (allowance 2/2)
4.
Landfilling (allowance 2/2)
5.
Reclamation of landfills (allowance 2/2)
6.Material and energy recovery (allowance 2/2)
7.
Treatment of industrial waste (allowance 2/2)
8.
Preventing waste and pollution (allowance 2/2)
9.
History of restoration and reclamation. Agricultural reclamation (allowance 2/2)
10.Hydric restoration (allowance 2/2)
11.Forest reclamation (allowance 2/2)
12.
Recreational reclamation and landscape restoration (allowance 2/2)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendanceCombined form
lecture
28 h
20 h
practice
28 h
0 h
professional educational excursion
8 h
0 h
consultation
0 h
60 h
preparation for exam
20 h
0 h
preparation for regular testing
0 h
20 h
preparation of presentation
20 h
0 h
elaboration of reports
8 h
0 h
elaboration and execution of projects
28 h
0 h
writing of seminar paper
0 h
40 h
Total140 h
140 h
 
Assessment methods:
Submission of all assigned projects within the exercise to obtain credit. The test carried out in a written and oral - from both parts of the student must obtain a minimum of 60% marks for allocating E.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
VRÁBLÍKOVÁ, J. -- VRÁBLÍK, P. Aplikovaná pedologie. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2008. 147 p. ISBN 978-80-7414-046-4.
Ekologické funkce lesnických způsobů rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru. Diplomová práce. 1979.
DIMITROVSKÝ, K. Lesnická rekultivace devastovaných půd báňskou činností = Rekultivácija lesoistreblennych počv rudničnoj dějatělnostju = Sylvicultural reclamation of soils devastated by mining : (Studijní zpráva). Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1979. 64 p. Studijní informace. Příroda, krajina, životní prostředí ;.
ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 1981. 680 p.
DIMITROVSKÝ, K. Problematika obnovy lesů na výsypkových stanovištích, jejich vývoj, struktura a skladba. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2008. 22 p. ISBN 978-80-213-1849-6.
DIMITROVSKÝ, K. Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou činností. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 66 p. ISBN 80-7271-065-6.
FRANCE, R L. Environmental restoration and design for recreation and ecotourism. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. 242 p. Integrative studies in water management and land development. ISBN 978-1-4398-6986-4.
PERROW, M R. -- DAVY, A J. Handbook of ecological restoration. : Principles of restoration . Volume 1. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. 444 p. ISBN 0-521-04983-0.
PERROW, M R. Handbook of ecological restoration. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. 599 p. ISBN 978-0-521-79129-8.
Restoration of boreal and temperate forests. Boca Raton: CRC Press, 2004. 569 p. ISBN 1-56670-635-1.
FILIP, J. -- KOTOVICOVÁ, J. -- BOŽEK, F. Komunální odpad a skládkování. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 121 p. ISBN 80-7157-712-X.
FILIP, J. a kol. Odpadové hospodářství. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 116 p. ISBN 80-7157-608-5.
FILIP, J. -- ORAL, J. Odpadové hospodářství. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 75 p. ISBN 80-7157-682-4.
GRODA, B. a kol. Technika zpracování odpadů II. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1997. 168 p. ISBN 80-7157-264-0.
ŠÁLEK, J. -- MALÝ, J. Vodní hospodářství rodinného domu: (studijní zpráva) = Water management in family houses : (review). Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 52 p. ISBN 80-7271-066-4.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LE-LE Landscape Engineering, full-time form, initial period WS 2019/2020
 
Course listed in previous semesters: SS 2018/2019, SS 2017/2018, SS 2016/2017, SS 2015/2016, SS 2014/2015, SS 2013/2014 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 11/20/2019.

Typ výstupu: