Sylabus předmětu PEDVK - Care of Woody Vegetation in the Landscape (FFWT - SS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Course code:
PEDVK
Course title in Czech:
Care of Woody Vegetation in the Landscape
Course title in English: Care of Woody Vegetation in the Landscape
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (6 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
master; master continuing
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (instructor)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
The goal of the subject is to introduce the basis of the management of landscape woody vegetation. Students will recognize the basic methods and approaches to the management of landscape woody vegetation, including the legal and project aspect.
 
Course content:
1.
Introduction to the subject -- organization of the subject, study sources, legislation (allowance 2/2)
2.Definition of the term woody vegetation in landscape, location of the management of woody vegetation, approaches to the management of woody vegetation (allowance 2/2)
3.
Technology of the woody vegetation regeneration and establishment (allowance 2/2)
4.
Technology of the woody vegetation plantations management (allowance 2/2)
5.
Ecophysiology of the woody vegetation and its application to the woody vegetation management (allowance 2/2)
6.
Institutional management of the woody vegetation -- territorial planning, ecological networks (allowance 2/2)
7.
Institutional management of the woody vegetation -- management plan of the protected areas ant its necessities (allowance 2/2)
8.
Institutional management of the woody vegetation -- forest management planning (allowance 2/2)
9.
Project of woody vegetation in landscape (allowance 2/2)
10.
Evaluation of the woody vegetation status in the landscape -- biometrics, dendrometrics (allowance 2/2)
11.Evaluation of the woody vegetation status in the landscape -- habitual diagnostics (allowance 4/4)
12.
Evaluation of the stability of woody vegetation -- models, instrumental methods (allowance 4/4)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendanceCombined form
lecture
28 h
0 h
practice
28 h0 h
field work
16 h22 h
professional educational excursion16 h
0 h
consultation0 h
56 h
preparation for exam
50 h
50 h
elaboration and execution of projects
0 h
10 h
writing of seminar paper
30 h
30 h
Total
168 h
168 h
 
Assessment methods:
Oral exam after pasing the credit. The designing of two semestral projects is the requirement for credit obtaining.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 p. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 p. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 p. ISBN 80-903206-1-9.
ZIMOVÁ, E. Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě. Praktická příručka pro projektanty ÚSESa PÚ. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o, 2002. 51 p. ISBN 80-86386-31-7.
KOLAŘÍK, J. a kol. Oceňování dřevin rostoucích mimo les. 1st ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009. 90 p. ISBN 978-80-87051-72-6.
AOPK ČR. Metodika hodnocení stability stromů WLA. PRAUS, L. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KOLAŘÍK, J. -- HORÁČEK, P. -- KOŇAS, P. 2006.
RAJNOCH, M. Zakládání dřevinných vegetačních prvků v zemědělské krajině: metodika pro praxi. 1st ed. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008. 15 p. ISBN 978-80-7375-260-6.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LE-LE Landscape Engineering, full-time form, initial period WS 2019/2020
 
Course listed in previous semesters:
SS 2018/2019, SS 2017/2018, SS 2016/2017, SS 2015/2016, SS 2014/2015, SS 2013/2014 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 11/20/2019.

Typ výstupu: