Sylabus předmětu LSM - Forest Amelioration (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)Help


     Čeština          Angličtina          


Course code:
LSM
Course title in Czech:
Forest Amelioration
Course title in English:
Forest Amelioration
Semester:
2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
-- item not defined --
Course type: optional
Type of delivery:
-- item not defined --
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Course supervising department:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (examiner, instructor, lecturer)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Basic Soil-Physical Properties and Possible Ways of Affecting Them
Hydropedology
Nutrients in Soil, Requirements Concerning the Presence of the Main Nutrients, Possible Amelioration Measures to Remove a Deficit Hydrological Improvement
Erosion Control
Complex Organization of a Basin
 
Course content:
1.Basic Soil-Physical Properties and Possible Ways of Affecting Them (grant 2/2) (allowance 0/0)
 
a.
Texture and structure of soils
b.Significance of texture
c.
Basic interactions with water in soil

2.
Hydropedology (grant 2/2) (allowance 0/0)
 
a.
Water -- basic physical and chemical properties in relation to soils
b.
Presence of water in soil and its dynamics
c.
Possible ways of affecting it and the principles of amelioration measures

3.
Nutrients in Soil, Requirements Concerning the Presence of the Main Nutrients, Possible Amelioration Measures to Remove a Deficit (grant 1/1) (allowance 0/0)
 
a.
Optimum nutrient balance
b.
Amelioration measures to remove deficiency

4.
Hydrological Improvement (grant 2/2) (allowance 0/0)
 
a.
Basic hydraulics
b.Water course control
c.
Small water reservoirs

5.
Erosion Control (grant 1/1) (allowance 0/0)
 
a.
Types of erosion
b.
Basic amelioration biotechnical and technical erosion control measures
c.
Practical example

6.
Complex Organization of a Basin (grant 2/2) (allowance 0/0)
 
a.Optimizing of basin usage
b.
Organization of soil and water protection in the Czech Republic
c.
Legal regulations

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
Combined form
Total
0 h
0 h
 
Assessment methods:
examination
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2009. 138 p. ISBN 978-80-7375-337-5.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Bankside trees and shrubs. 1st ed. Brno: CERM, 2003. 128 p. ISBN 80-7204-307-2.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 p.
Lovectví. 1st ed. Tišnov: Sursum, 1998. 171 p. ISBN 80-85799-39-1.
ŠÁLEK, J. Malé vodní nádrže v zemědělské krajině. Praha: ÚZPI, 1999. 70 p. ISBN 80-7271-051-6.
ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. -- SALAŠOVÁ, A. Protipovodňová prevence a krajinné plánování. 1st ed. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů, 2003. 300 p. ISBN 80-903258-0-7.

Recommended:
KRAVKA, M. -- MARKOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2009. 113 p. ISBN 978-80-7375-338-2.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 09/11/2019.

Typ výstupu: