Course syllabus OTAJVK - Odborný jazyk - výživa a krmení (AJ) (AF - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
OTAJVK
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - výživa a krmení (AJ)
Název předmětu anglicky: English for specific Purpose
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: Mgr. Lea Hasíková (cvičící, garant, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice.
Schopnost ústně sumarizovat odborný text.
Schopnost ústně i písemně prezentovat odborná témata.
Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky.
Schopnost čtení odborného textu s porozuměním.
Schopnost vytvořit písemné shrnutí/abstrakt odborného textu.
 
Obsah předmětu:
1.
Genetická modifikace (dotace 0/3)
2.Význam DNA (dotace 0/3)
3.Kmenové buňky (dotace 0/2)
4.
Klonování (dotace 0/2)
5.Crippen (dotace 0/2)
6.
Lidský gen (dotace 0/2)
7.Genetická podmíněnost sexuality (dotace 0/2)
8.
Lidský vs zvířecí gen (dotace 0/2)
9.Kmenové buňky z kůže (dotace 0/2)
10.
GM hmyz (dotace 0/2)
11.
Insekticidy vylučované kořeny (dotace 0/2)
12.J.G.Mendel - otec genetiky (dotace 0/2)
13.
Vyhodnocení (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku
56 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška, skládá se z písemné a ústní části. Písemnou část představuje test ve formě otázek a krátkých odpovědí. Minimální úspěšnost 60%.
+ 80% docházka
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FRONEK, J. Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary. 1st vyd. Praha: Leda, 1998. 1277 s. ISBN 80-85927-48-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Type of output: