Course syllabus OTAJG - Odborný jazyk - genetika (AJ) (AF - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
OTAJG
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - genetika (AJ)
Název předmětu anglicky:
English for Genetics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice.
Schopnost ústně sumarizovat odborný text.
Scopnost ústně i písemně prezentovat odborná témata.
Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky.
Schopnost čtení odborného textu s porozuměním.
Schopnost vytvořit písemné shrnutí/abstrakt odborného textu.
 
Obsah předmětu:
1.
Mendel and Genetics (dotace 0/0)
2.Genes and Genetic Inheritance (dotace 0/0)
3.
Genes and Cells (dotace 0/0)
4.
Human Genome (dotace 0/0)
5.
Chromosomes (dotace 0/0)
6.Replication and Mutation (dotace 0/0)
7.Screening for Disorders (dotace 0/0)
8.Genetic Engineering (dotace 0/0)
9.
DNA and Protein Synthesis (dotace 0/0)
10.
Gene Technology (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
konzultace6 h
příprava na průběžné hodnocení15 h
příprava na průběžný test20 h
příprava prezentace
15 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou, jejíž součástí je prezentace překladu odborného textu a jeho diskutování. Povinná 80 % účast.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FRONEK, J. Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary. 1st vyd. Praha: Leda, 1998. 1277 s. ISBN 80-85927-48-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Type of output: