Course syllabus OTJVSK - Odborný jazyk - Zem K (AF - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
OTJVSK
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - Zem K
Název předmětu anglicky:
Technical Terminology K
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina, němčina
Garant předmětu: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, zkoušející)
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice.
Schopnost ústně sumarizovat odborný text.
Scopnost ústně i písemně prezentovat odborná témata.
Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky.
Schopnost čtení odborného textu s porozuměním.
Schopnost vytvořit písemné shrnutí/abstrakt odborného textu.
 
Obsah předmětu:
1.
Rostliny je jejich funkce (dotace 0/0)
2.
Půdy (dotace 0/0)
3.
Hospodářská zvířata (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
cvičení
8 h
konzultace
6 h
příprava na zkoušku
26 h
příprava na průběžný test29 h
zpracování seminární práce
15 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TOMŠÍK, K. Zemědělská němčina. 1st vyd. Praha: Profi Press, 2007. 338 s. ISBN 978-80-86726-23-6.
BELÁKOVÁ, H. -- ŠORBAN, V. Čítanka německých odborných textů pro posluchače AF a ZF MZLU v Brně. 1st vyd. Brno: MZLU, 1997. 106 s. ISBN 80-7157-284-5.

Doporučená:
KALINOVÁ, M. Ruské odborné texty pro posluchače fytotechnického oboru. 1st vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1975. 88 s.
English for Agriculture. 1st vyd. Brno: MZLU, 1998. 126 s. ISBN 80-7157-299-3.
ŠORBAN, V. Ruské odborné texty pro posluchače zootechnického oboru. 1st vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1975. 79 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Type of output: