Course syllabus SJZ1A - Světový jazyk - španělština začátečníci 1 v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
SJZ1A
Název předmětu česky:
Světový jazyk - španělština začátečníci 1 v AJ
Název předmětu anglicky: World Language - Spanish in English Beginner Course 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: španělština
Garant předmětu: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
Z25 (ČP II.)M. HorákCvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Kurz je určen pro zahraniční studenty, účastnit se mohou jak úplní začátečníci tak věční začátečníci, kteří si chtějí znovu zopakovat a procvičit základy španělštiny.
 
Obsah předmětu:
1.Základní gramatika (dotace 0/2)
 
a.
španělská abeceda a výslovnost
b.podstatná jména, použití členů
c.
přídavná jména, příslovce, stupňování
d.
zájmena osobní, tázací, přivlastňovací
e.množné číslo
f.
pravidelná a nepravidelná slovesa
g.přítomný, minulý a budoucí čas
h.
předložky
i.
rozkazovací způsob

2.
Cestování a dopravní prostředky (dotace 0/2)
 
a.
Pozdravy, seznámení, představení
b.
Osobní prezentace, představení rodiny, přítele
c.Pohyb po letišti
d.
Ubytování v hotelu
e.
Telefonování

3.
Bydlení (dotace 0/2)
 
a.
Popis domu, bytu
b.
Život na venkově a ve městě

4.
Stravování (dotace 0/2)
 
a.Základní potraviny
b.Nakupování jídla

5.
Orientace ve městě (dotace 0/2)
 
a.Používání městské hromadné dopravy

6.
Reálie španělsky mluvících zemí (dotace 0/2)
 
a.
Památky a pamětihodnosti
b.
Významné kulturní osobnosti

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení24 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
Celkem28 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení (80 %)
2 průběžné a 1 započtový e-test (min. požadovaná úspěšnost je 65%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CORPAS, J. Aula 1 Libro del alumno (A1) + CD. Praha: Klett, 2011. ISBN 978-84-8443-254-8.

Doporučená:
CASTRO, F. Ven nuevo 1 + CD. Praha: Fraus, 2007. ISBN 84-7711-831-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: