Course syllabus NJSP1 - Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: NJSP1
Název předmětu česky: Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1
Název předmětu anglicky: World Language - German Intermediate Course 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Katarína Pavlačková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 2 a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Němčina K 2 a ne Obchodní jazyk - němčina a ne studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
8.00-9.50
ZFC21 (Led)
Cvičení
Každý týden36
Pondělí11.00-12.50
Z26 (ČP II.)
I. BýčkováCvičení
Každý týden
24
Pátek
8.00-12.50
ZFD31 (Led)
K. Pavlačková
Přednáška
Nepravidelně
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšíření a upevnění znalostí získaných dosavadním studiem a zdokonalení komunikačních a prezentačních schopností studentů v cizím jazyce.
- ústní prezentace
- poslech pro celkové porozumění
- akademické psaní
- gramatika
 
Obsah předmětu:
1.
Mluvení: ústní prezentace na daná témata - studentova osobnost, rodina, místo bydliště, vlast, univerzita, Mendelova univerzity, fakulta, studijní obor, zdraví a nemoci (dotace 0/4)
2.Poslech: pro celkové porozumění, pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek, pro specifickou informaci (dotace 0/4)
3.
Psaní: strukturovaný životopis (dotace 0/4)
4.
Čtení: pro celkové porozumění, pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek, pro specifickou informaci (dotace 0/4)
5.
Mluvnice: préteritum modálních sloves, perfektum, vedlejší věty se spojkou "weil" a "obwohl", "W-Fragen", překladová cvičení (dotace 0/8)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
cvičení
24 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen za splnění docházky (max 2 absence) a za úspěšné absolvování 1 průběžného testu a zápočtového testu na konci semestru. Vyžaduje se rovněž prezentace v PowerPointu na téma zvolené studentem. Požadovaná úspěšnost u zápočtového testu: 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HÖPPNEROVÁ, V. Moderní učebnice němčiny. Praha: Svoboda, 2007. ISBN 978-80-205-0594-1.
SCHÖNHERR, T. -- DALLAPIAZZA, R. -- VON JAN, E. TANGRAM aktuell 2 Lektion 1 - 4. Ismaning, Německo : Hueber Verlag, 2012. 152 s. ISBN 978-3-19-001816-1.

Doporučená:
BENÍŠKOVÁ - SCHULZE, B. Mit Deutsch in Europa. Fraus, 2004.
HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 2nd vyd. Praha: Ekopress, 2009. 326 s. ISBN 978-80-86929-42-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-KA Krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: