Course syllabus NJP1 - Světový jazyk - němčina pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
NJP1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - němčina pokročilí 1
Název předmětu anglicky:
World Language - German Advanced Course 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 2 a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Němčina K 2 a ne Obchodní jazyk - němčina a ne studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50
Z26 (ČP II.)I. BýčkováCvičeníKaždý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšíření a upevnění znalostí získaných dosavadním studiem, zdokonalení komunikačních a prezentačních schopností studentů v cizím jazyce.
 
Obsah předmětu:
1.
Mluvení (dotace 0/8)
 
a.
Studentova osobnost, rodina, bydliště, vlast
b.
Univerzita, fakulta, studijní obor, vstupní pohovor do zaměstnání
c.
Evropská unie, různá témata, aktuální události
d.
Prezentace

2.
Poslech (dotace 0/6)
 
a.
Pro celkové porozumění
b.Pro pochopení hlavní hlavní myšlenky/hlavních myšlenek
c.Pro specifickou informaci

3.
Psaní (dotace 0/4)
 
a.Strukturovaný životopis
b.
Psaní odstavce/eseje
c.
Psaní e-mailu

4.
Mluvnice (dotace 0/6)
 
a.
Zvratná slovesa, předložkové vazby
b.
Vedlejší věty - slovosled
c.
Zu-Infinitiv, věty s "damit" a "um-zu"
d.
Sodass, so - dass
e.
Trpný rod, budoucí čas

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h0 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen za splnění docházky (max 2 absence) a za úspěšné absolvování 1 průběžného testu a zápočtového testu na konci semestru. Vyžaduje se rovněž prezentace v PowerPointu na téma zvolené studentem. Požadovaná úspěšnost u zápočtového testu: 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LÉVY - HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten- leben. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-369-8.
HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 2nd vyd. Praha: Ekopress, 2009. 326 s. ISBN 978-80-86929-42-2.
DALLAPIAZZA, R M. TANGRAM aktuell 3, Kursbuch + Arbeitsbuch, Niveaustufe B1/1, Lektion 1-4. Ismaning, Deutschland: Hueber, 2011. 169 s. ISBN 978-3-19-001818-5.
HÖPPNEROVÁ, V. Moderní učebnice němčiny. Praha: Svoboda, 2007. ISBN 978-80-205-0594-1.
DALLAPIAZZA, R. et al. Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/2. 1st vyd. Ismaning: Hueber, 2005. 148 s. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-001817-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: