Course syllabus FJZ2 - Světový jazyk - francouzština začátečníci 2 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
FJZ2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - francouzština začátečníci 2
Název předmětu anglicky:
World Language - French Beginner Course 2
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
Světový jazyk - francouzština začátečníci 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základních znalostí gramatiky, slovní zásoby a konverzačních obratů.
 
Obsah předmětu:
1.
Mluvení (dotace 0/0)
 
a.
souhlas - nesouhlas
b.nabídka - poděkování
c.
orientace ve městě, dotaz na cestu
d.doprava, ubytování - informace, rezervace
e.
určování času
f.
popis osoby

2.Poslech (dotace 0/0)
 
a.
poslech pro celkové porozumění
b.
poslech pro pochopení hlavní myšlenky/ hlavních myšlenek
c.
poslech pro specifickou informaci

3.
Čtení (dotace 0/0)
 
a.
čtení pro celkové porozumění
b.
čtení pro pochopení hlavní myšlenky/ hlavních myšlenek
c.čtení pro specifickou informaci

4.
Psaní (dotace 0/0)
 
a.
vyplnění formuláře

5.Gramatika (dotace 0/0)
 
a.
pravidelná slovesa III. třídy
b.nepravidelná slovesa savoir, comprendre, vouloir, devoir, venir, croire, faire
c.zájmena přivlastňovací a ukazovací
d.zvratná slovesa
e.
rozkaz, žádost
f.
minulý čas složený (passé composé)
g.
budoucí čas jednoduchý (futur simple)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
cvičení
24 h
0 h
konzultace
0 h
12 h
příprava na zkoušku22 h
22 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
22 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: máme tři průběžné testy, první na 20 bodů, druhý na 20 bodů, třetí na 60 bodů. Student musí získat 70%.
Plus zkouška: 7 témat, která se dávají na začátku semestru a student je vypracuje individuálně. Zkouška je ústní.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky - žákovský sešit. Leda, 1994. 108 s. ISBN 80-901664-4-X.
PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky. Le français pour vous. Leda, 1994. 376 s. ISBN 80-85927-10-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: