Course syllabus FJZ1A - Světový jazyk - francouzština začátečníci 1 v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
FJZ1A
Název předmětu česky:
Světový jazyk - francouzština začátečníci 1 v AJ
Název předmětu anglicky: World Language - French in English Beginner Course 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu: Mgr. Hamza Messari, PhD.
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 2 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 2
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty základům francouzštiny: osobní zájmena, přítomný čas sloves 1. třídy, nepravidelná slovesa etre, avoir, aller, rod podstatných jmen, určitý a neurčitý člen, předložky, rod u jmen zemíčíslovky 0-69, otázka a zápor.
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1: Les présentations - představování. (dotace 0/6)
 
a.
Zájmena osobní, nepravidelná slovesa "avoir", "être", pravidelná slovesa 1. třídy.
b.Výslovnost L 1.
c.
Slovní zásoba k představování.
d.Text: Dans l'autobus.

2.
Lekce 2: Décrire les gens et les choses - popisování lidí a věcí. (dotace 0/6)
 
a.
Rod podstatných jmen, určitý člen, množné číslo podstatných jmen, shoda přídavných jmen, číslovky 0-10.
b.Výslovnost L 2.
c.
Slovní zásoba k popisu věcí a osob.
d.Text: Dans le hall d'un hôtel.

3.
Lekce 3: Remplir un formulaire - vyplňování dotazníku. (dotace 0/6)
 
a.
Neurčitý člen, sloveso "aller": aller en/á/aux..., předložky à/ de ve spojení s určitým členem, rod u jmen zemí, další předložky, číslovky 11 - 19.
b.
Výslovnost L 3.
c.
Slovní zásoba k vyplňování formuláře.
d.
Text: Les inscriptions.

4.
Lekce 4: Fixer un rendez-vous - sjednávání schůzky. (dotace 0/6)
 
a.
Přítomný čas sloves (futur proche/ futur simple) 2. třídy, tázací věty, zápor, číslovky 20-69, dny v týdnu.
b.Výslovnost L 4.
c.
Slovní zásoba k tématu schůzka.
d.
Text: Une surprise-party.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení24 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
Celkem
28 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test (hranice úspěchu je 70%).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MENAND, R. -- CAPELLE, G. Le Nouveau Taxi! 1- Livre de l'élève. Paris: Hachette, 2008.
MENAND, R. -- CAPELLE, G. Le Nouveau Taxi! 1 - Cahier d'exercices. Paris: Hachette, 2008.
Ultimate French: beginner-intermediate. New York: Living Language, 2009. 428 s. ISBN 978-1-4000-0963-3.
STILLMAN, D M. -- GORDON, R. The ultimate French review and practice : mastering French grammar for confident communication. 2nd vyd. New York: McGraw-Hill, 2011. 426 s. ISBN 978-0-07-174414-0-.

Doporučená:
PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky. Le français pour vous. Leda, 1994. 376 s. ISBN 80-85927-10-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: