Course syllabus FJSP1 - Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: FJSP1
Název předmětu česky: Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 1
Název předmětu anglicky:
World Language - French Intermediate Course 1
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 2 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 2
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa13.00-14.50Z25 (ČP II.)H. Messari
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zopakovat a prohloubit znalosti gramatiky a slovní zásoby, naučit studenty komunikovat v běžných situacích, rozšířit slovní zásobu o vybrané konverzační okruhy
 
Obsah předmětu:
1.Mluvení - ústní prezentace na daná témata (dotace 0/0)
 
a.
studentova osobnost
b.
rodina
c.
místo bydliště
d.
stravování, restaurace
e.
bydlení - dům, byt
f.
hotel - rezervace, ubytování

2.
Poslech (dotace 0/0)
 
a.
poslech pro celkové porozumění
b.
poslech pro pochopení hlavní myšlenky/ hlavních myšlenek
c.
poslech pro specifickou informaci

3.
Čtení (dotace 0/0)
 
a.
čtení pro celkové porozumění
b.čtení pro pochopení hlavní myšlenky/ hlavních myšlenek
c.
poslech pro specifickou informaci

4.psaní (dotace 0/0)
 
a.vyplňování formuláře, dotazníku
b.esej
c.
soukromý dopis

5.
Gramatika (dotace 0/0)
 
a.
Zájmena osobní 3. a 4. pád
b.
Vztažná zájmena
c.
Přídavná jména slovesná
d.Budoucí čas (futur simple)
e.Podmiňovací způsob přítomný
f.
Podmínková souvětí
g.
Vztažná zájmena "qui", "que"
h.Otázky Kdo?, Co?
i.Stupňování přídavných jmen a příslovcí
j.
Nepravidelný plurál adjektiv a substantiv
k.
Zájmenné příslovce "y"
l.
nepravidelná slovesa (zopakování a procvičení nejčastějších nepravidelných sloves)

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení24 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení4 h0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočtový test (hranice úspěchu je 70%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky - žákovský sešit. Leda, 1994. 108 s. ISBN 80-901664-4-X.
PRAVDOVÁ, M. -- RAK, P. Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. 2nd vyd. Voznice: Leda, 2002. 375 s. ISBN 80-85927-10-1.
PRAVDOVÁ, M. -- PRAVDA, M. Francouzská konverzace. SPN, 1992. 352 s. ISBN 80-04-23639-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: