Course syllabus FJP1 - Světový jazyk - francouzština pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: FJP1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - francouzština pokročilí 1
Název předmětu anglicky: World Language - French Advanced Course 1
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
11.00-12.50
Z25 (ČP II.)
H. MessariCvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Upevnění a rozšíření znalostí gramatiky, slovní zásoby a konverzačních obratů.
 
Obsah předmětu:
1.
Mluvení: Ústní prezentace (dotace 0/3)
 
a.
Les objets
b.Science et technologie
c.L'apparence
d.
La vie des autres
e.
Nature et environnement
f.
La gastronomie
g.Spectacle et musique
h.
Presse et médias

2.
Poslech (dotace 0/3)
 
a.
Poslech pro celkové porozumění.
b.
Poslech pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek.
c.Poslech pro specifickou informaci.

3.
Čtení (dotace 0/3)
 
a.Čtení pro celkové porozumění.
b.
Čtení pro pochopení hlavní myšlenky/ hlavních myšlenek.
c.
Čtení pro specifickou informaci.

4.
Psaní (dotace 0/2)
 
a.
Vyplňování formuláře/ dotazníku.
b.
Soukromý dopis.

5.
Mluvnice (dotace 0/3)
 
a.
Zájmena neurčitá.
b.
Použití infinitivu jednoduchého a minulého.
c.
Předminulý čas (le plus-que-parfait).
d.
Vztažná zájmena.
e.Podmiňovací způsob přítomný.
f.
Podmiňovací způsob minulý.
g.
Podmínková souvětí.
h.
Nepřímá řeč.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočtový test (hranice úspěchu je 70%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Vite et bien 2: métdode rapide pour adultes. S.l.: CLE Intarnational, 2010. 191 s. ISBN 978-209-035275-7.
ČEPČÁNYOVÁ, J. Reálie frankofonních zemí: civilisation en raccourci La France, La Belgique, La Suisse, Le Luxembourg, Monaco, Le Canada. 2nd vyd. Plzeň: Fraus, 70 s. ISBN 80-7238-026-5.
MIQUEL, C. Communication progressive du français: Niveau intermédiaire. Paris: Clé international, 2014. 208 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: