Course syllabus AJSP1 - Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
AJSP1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1
Název předmětu anglicky:
World Language - English Intermediate Course 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
8.00-9.50
ZFAA1 (Led)L. HasíkováCvičeníKaždý týden42
Pondělí15.00-16.50Z25 (ČP II.)D. Kovářová
Cvičení
Každý týden24
Úterý
9.00-10.50
Z5 (ČP II.)
D. KovářováCvičeníKaždý týden27
Úterý
9.00-10.50
Z25 (ČP II.)R. Hajslerová
Cvičení
Každý týden
24
Úterý
13.00-14.50
Z5 (ČP II.)L. HasíkováCvičeníKaždý týden
27
Pátek
8.00-12.50ZFC11 (Led)M. Horák
Přednáška
Nepravidelně
36
Pátek
9.00-10.50
Z5 (ČP II.)
CvičeníKaždý týden27
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem kurzu je upevnit a rozšířit znalosti angličtiny a zlepšit komunikační a prezentační dovednosti studentů v cizím jazyce. V kurzu je kladen důraz na porozumění textu a porozumění slyšenému slovu. Dále by měl student být schopen ústní komunikace a písemného projevu na středně pokročilé úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.
Making connections (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Present Simple and Present Continuous
b.Vocabulary: Social networks and the internet
c.
Work skills: Writing a professional profile
d.
Functions: Networking

2.
International Design (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Past Simple; Present Perfect Simple a Present Perfect Continuous
b.
Vocabulary: Starting a new business; phrasal verbs
c.Work skills: Team meetings
d.
Functions: Checking progress; delegating tasks

3.Prezentace studentů (dotace 0/2)
4.Future lifestyles (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: will, may, might, be likely / possible
b.
Vocabulary: The speed of change; describing cause and effect
c.
Work skills: Emails - confirming arrangements
d.
Functions: Making arrangements

5.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
6.Heritage (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Making comparisons
b.
Vocabulary: City descriptions; -ing vs -ed adjectives
c.
Work skills: Presentations - using visual aids
d.Functions: Giving opinions

7.Prezentace studentů (dotace 0/2)
8.
Fashion and function (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Modal and related verbs: have to, must, need to, be allowed to, can
b.Vocabulary: Colours and colour idioms; prefixes
c.
Work skills: Telephoning
d.
Functions: Giving advice and suggestions

9.Závěrečný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení
28 h
0 h
Celkem28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Způsob ukončení: zápočet
Zápočtový test vycházející z probraného učiva; minimální skóre je 60%. Podmínkou připuštění k testu je prezentace přednesená na hodině v průběhu semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HARDING, K. -- LANE, A. International express: intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROM. Oxford: Oxford University Press, 2014. 167 s. ISBN 978-0-19-459786-9.

Doporučená:
HASHEMI, L. -- THOMAS, B. Grammar for first certificate with answers: self-study grammar reference and practice. 2nd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 259 s. Cambridge books for Cambridge exams--. ISBN 978-0-521-69087-4.
English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 3rd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 978-0-521-53762-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-KA Krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: