Course syllabus AJP2 - Světový jazyk - angličtina pokročilí 2 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
AJP2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - angličtina pokročilí 2
Název předmětu anglicky:
World Language - English Advanced Course 2
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí
13.00-14.50Z5 (ČP II.)R. Hajslerová
Cvičení
Každý týden
24
Úterý11.00-12.50
Z5 (ČP II.)
R. HajslerováCvičení
Každý týden
24
Středa
11.00-12.50
Z5 (ČP II.)
R. HajslerováCvičení
Každý týden
24
Středa
13.00-14.50
Z5 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
Středa
15.00-16.50
Z5 (ČP II.)L. Zouhar Ludvíková
Cvičení
Každý týden
24
Čtvrtek
9.00-10.50Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je upevnění získaných znalostí a zdokonalení ve všech dovednostech, t.j. čtení, mluvení, psaní a poslech intenzivním procvičováním témat z každodenního i profesního života. Výuka předmětu je založena na využití moderních metod s hlavním důrazem na prohloubení jazykových dovedností a kompetencí.
 
Obsah předmětu:
1.
Developing a career (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Conditionals
b.
Vocabulary: Working abroad
c.
Work skills: SMART objectives
d.
Functions: Discussing career paths

2.Art for art's sake (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Reported speech
b.
Vocabulary: Reporting verbs
c.
Work skills: Effective meetings
d.
Functions: Giving feedback

3.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
4.
Unique selling points (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Passives
b.
Vocabulary: Advertisements
c.
Work skills: Giving clear signals
d.
Functions: Recommending and responding

5.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
6.
Collaboration (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Articles; one, ones
b.
Vocabulary: Quantity
c.Work skills: Clear email messages
d.Functions: Emphasizing and disagreeing

7.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
8.
Customer choice (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Modal verbs
b.
Vocabulary: Phrasal verbs
c.
Work skills: Requests and thanks
d.
Functions: Negotiating

9.
Závěrečný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
24 h
konzultace
3 h
projektová práce
4 h
příprava na zkoušku
5 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
příprava na průběžný test5 h
příprava prezentace
5 h
zpracování projektů
4 h
zpracování seminární práce
1 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Způsob ukončení: zápočet a ústní zkouška
Zápočet: prezentace na hodině (max. 10 bodů), závěrečný test vycházející z probraného učiva (max. 40 bodů)
Ústní zkouška (max. 50 bodů)
K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba získat z každé části (prezentace, test, zkouška) aspoň 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
APPLEBY, R. -- WATKINS, F. International express: upper intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROM. Oxford: Oxford University Press, 2014. 167 s. ISBN 978-0-19-459787-6.
REDMAN, S. English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 2nd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 263 s. ISBN 978-0-521-61465-8.
O'DELL, F. English vocabulary in use: upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 309 s. ISBN 0-521-66435-7.
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students: with answers. 3rd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 0-521-53762-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: