Course syllabus AJP1 - Světový jazyk - angličtina pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
AJP1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - angličtina pokročilí 1
Název předmětu anglicky: World Language - English Advanced Course 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Angličtina 2 a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Angličtina K 2 a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
11.00-12.50
Z5 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
Pátek
9.00-10.50
Z25 (ČP II.)CvičeníKaždý týden24
Pátek
11.00-12.50
Z5 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je upevnění získaných znalostí a zdokonalení ve všech dovednostech, t.j. čtení, mluvení, psaní a poslech intenzivním procvičováním témat každodenního života. Výuka předmětu je založena na využití moderních metod s hlavním důrazem na prohloubení jazykových dovedností a kompetencí. Jsou procvičovány schopnosti najít hlavní myšlenku vyslechnutého i psaného sdělení a dovednosti skimming a scanning.
 
Obsah předmětu:
1.
Social Media (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Tense review
b.Vocabulary: Prefixes
c.
Work skills: Conversational strategies
d.
Functions: Making a good impression

2.
Resources (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Perfect tenses
b.Vocabulary: Rules and limits
c.
Work skills: Report writing
d.Functions: Checking and clarifying

3.
Psaní (dotace 0/4)
4.Work-life balance (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Relative clauses
b.
Vocabulary: Suffixes and collocations
c.Work skills: Dynamic presentations
d.
Functions: Hedging, contrasting, and generalizing

5.Providing a service (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Narrative tenses
b.
Vocabulary: Gerunds and infinitives
c.
Work skills: Being assertive
d.
Functions: Handling complaints

6.
Looking into the future (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Future tenses
b.
Vocabulary: Future expressions
c.
Work skills: Describing graphs
d.
Functions: Problems and solutions

7.
Zápočtový test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení28 h
Celkem
28 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování písemného úkolu během semestru
Zápočtový test (minimální skóre v testu 60%); požadované znalosti v rozsahu probrané látky
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
APPLEBY, R. -- WATKINS, F. International express: upper intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROM. Oxford: Oxford University Press, 2014. 167 s. ISBN 978-0-19-459787-6.

Doporučená:
English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 3rd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
O'DELL, F. English vocabulary in use: upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 309 s. ISBN 0-521-66435-7.
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: