Course syllabus D-NJ - Světový jazyk - Němčina (ZF - 2020/2021 - doktorská studia)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
D-NJ
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Němčina
Název předmětu anglicky: World Language -- German
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Šárka Bezděková (cvičící, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Písemné podklady pro vykonání zkoušky v německém jazyce:
1) životopis (formát europass)
2) popis tématu disertační práce - 1 strana A4, řádkování 1, písmo 12
3) přehledová studie v rozsahu minimálně 3 stran A4, řádkování 1, písmo 12, vycházející z 10 přečtených odborných článků v němčině, jež souvisí s tématem disertační práce. Články budou z databáze Web of Science.
 
Obsah předmětu:
1.
Písemné podklady pro vykonání zkoušky v německém jazyce:
1) životopis (formát europass)
2) popis tématu disertační práce - 1 strana A4, řádkování 1, písmo 12
3) přehledová studie v rozsahu minimálně 3 stran A4, řádkování 1, písmo 12, vycházející z 10 přečtených odborných článků v němčině, jež souvisí s tématem disertační práce. Články budou z databáze Web of Science.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
příprava na zkoušku
56 h
0 h
Celkem
56 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Výuka probíhá formou konzultací a přípravy ke zkoušce.


Ukončení předmětu: Komisionální zkouška na ÚJKS. Podmínkou zkouška je schválení odborné literatury, účast na minimálně 3 konzultacích a přítomnost školitele u ústní zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Gartenbauliche Betriebslehre: Produktionsgartenbau - Dienstleistungsgartenbau. 5th vyd. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer, 2003. 158 s. ISBN 3-8001-4146-9.
Gartenbauwissenschaft = German journal for horticultural science. Stuttgart: ISSN 0016-478X.
NAKVASIL, V. -- PETŘÍKOVÁ, K. -- POKLUDA, R. Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau. Wien: Universität for Bodenkultur, 2003. 200 s. ISSN 1728-9564.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Type of output: