Course syllabus OJN - Odborný jazyk - němčina (ZF - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: OJN
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - němčina
Název předmětu anglicky: German Professional Terminology
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Katarína Pavlačková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: (Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1 nebo Světový jazyk - němčina pokročilí 1) a (Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2 nebo Světový jazyk - němčina pokročilí 2) nebo (Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1 nebo Světový jazyk - angličtina pokročilí 1 nebo Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1 pro ZF) a (Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2 nebo Světový jazyk - angličtina pokročilí 2 nebo Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2 pro ZF) nebo Anglický jazyk-zdvoj.výuka ZF nebo Světový jazyk - angličtina - zkouška nebo Světový jazyk - němčina - zkouška nebo Světový jazyk - francouzština - zkouška nebo Světový jazyk - italština - zkouška nebo Světový jazyk - španělština - zkouška nebo (Světový jazyk - francouzština pokročilí 1Světový jazyk - francouzština pokročilí 2)
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostObor
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
12.00-13.50
ZFC21 (Led)
B-FT-FT
K. Pavlačková
Cvičení
Každý týden
25
Čtvrtek13.00-14.50Z25 (ČP II.)
I. BýčkováCvičeníKaždý týden24
Pátek
14.00-17.50
ZFD31 (Led)
Přednáška
Nepravidelně20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvinout znalosti jazyka o odbornou terminologii oboru a naučit studenta dorozumět se v odborné komunikaci. Důraz je kladen na četbu odborných textů, ústní projev - referát, prezentaci před publikem, samostatný ústní projev a poslech krátkých autentických textů.
 
Obsah předmětu:
1.
Garten, Maschinen, Gartenarbeiten (dotace 0/14)
2.Blumengarten, Obstgarten, Gemüsegarten (dotace 0/14)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
0 h
Celkem
28 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou získání zápočtu je splnění docházky (max 2 absence), přednesení ústní prezentace na dané téma v hodině a úspěšné absolvování testu na konci semestru
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BELÁKOVÁ, H. -- ŠORBAN, V. Čítanka německých odborných textů pro posluchače AF a ZF MZLU v Brně. 1st vyd. Brno: MZLU, 1997. 106 s. ISBN 80-7157-284-5.
LÉVY-HILLERICH, D. Deutsch in der Landwirtschaft. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-318-3.
LÉVY - HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten- leben. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-369-8.
STRÁŽNICKÝ, D. Němčina. Pro posluchače zahradnického oboru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-KA Krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 6. 8. 2020.

Type of output: