Course syllabus NJOKB - Německý jazyk - odborná konverzace (ZF - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: NJOKB
Název předmětu česky:
Německý jazyk - odborná konverzace
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (garant)
Ing. Katarína Pavlačková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí
14.00-15.50
ZFC21 (Led)K. PavlačkováCvičeníKaždý týden
22
Sobota
13.00-17.50ZFD31 (Led)Přednáška
Nepravidelně
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti si v předmětu osvojí odbornou slovní zásobu ze svého oboru a budou ji rovněž umět používat. Cílem předmětu je zlepšení komunikace v cílovém jazyce.
 
Obsah předmětu:
1.
1. týden: Einleitung, Anforderungen für den Abchluss, Informationen zu den Präsentationen (dotace 0/2)
2.2. týden: Die Botanik, Präsentationen, Grammatik: Perfekt (dotace 0/2)
3.
3. týden: Die Klimatologie, der Naturschutz, Wortschatz zu diesem Thema
Grammatik: Perfekt - unregelmäßige Verben
(dotace 0/2)
4.
4. týden: Die Dendrologie, Wortschatz zu diesem Thema, Diskussion
Grammatik: Pronominaladverbien
(dotace 0/2)
5.
5. týden: Die Physiologie der Pflanzen, Wortschatz zu diesem Thema
Grammatik: Pronominaladverbien
(dotace 0/2)
6.
6. týden: Die Bezeichnung der Pflanze, Wortschatz zu diesem Thema
Grammatik: Finalnebensätze
(dotace 0/2)
7.
7. týden: Die Genetik, Wotzschatz zu diesem Thema
Grammatik: Finalnebensätze
(dotace 0/2)
8.
8. týden: Der Boden, Wortschatz zu diesem Thema
Grammatik: laut Bedarf der Studenten
(dotace 0/2)
9.9. týden: Gartenbau in Deutschland (dotace 0/2)
10.
10. týden: téma bude vybráno po dohodě se studenty (dotace 0/2)
11.11. týden: téma bude vybráno po dohodě se studenty (dotace 0/0)
12.
12. týden: Test (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení12 h
0 h
konzultace
2 h
0 h
příprava na zkoušku6 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení4 h0 h
příprava prezentace
4 h
0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Během semestru jsou povoleny 2 absence, hodnotí se účast na cvičeních.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LÉVY-HILLERICH, D. Deutsch in der Landwirtschaft. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-318-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ZIZ Zahradnické inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-ZIZ Zahradnické inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky: Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Type of output: