Course syllabus NJOT1 - Německý jazyk - odborná terminologie I (ZF - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: NJOT1
Název předmětu česky: Německý jazyk - odborná terminologie I
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Katarína Pavlačková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
A32a
B-ZIZ
B-ZIZ
B-ZIZ
1
1
1
I. Býčková
Cvičení
Každý týden
22
Sobota13.00-16.50
ZFAA1 (Led)
Přednáška
Nepravidelně
42
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvinout znalosti jazyka o odbornou terminologii oboru a naučit studenta dorozumět se v odborné komunikaci. Důraz je kladen na četbu odborných textů, ústní projev - referát, prezentaci před publikem, samostatný ústní projev a poslech krátkých autentických textů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h0 h
Celkem
24 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou získání zápočtu je splnění docházky (max 2 absence), přednesení ústní prezentace na dané téma v hodině a úspěšné absolvování testu na konci semestru
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BELÁKOVÁ, H. -- ŠORBAN, V. Čítanka německých odborných textů pro posluchače AF a ZF MZLU v Brně. 1st vyd. Brno: MZLU, 1997. 106 s. ISBN 80-7157-284-5.
LÉVY-HILLERICH, D. Deutsch in der Landwirtschaft. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-318-3.
LÉVY-HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa: studieren, arbeiten, leben. 1st vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 122 s. ISBN 80-7238-369-8.
STRÁŽNICKÝ, D. Němčina. Pro posluchače zahradnického oboru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace ZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace ZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace VAV Vinohradnictví a vinařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace VAV Vinohradnictví a vinařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace Z Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Type of output: